Martinikerk Bolsward

Nieuws en mededelingen

Bezinning

05-01-2018
Waar wachten we eigenlijk op? Lees meer
Ga naar het overzicht

Fietsenrekken te koop

Te bestellen via kerkrentmeesters@martinikerkbolsward.nl of kom langs op zaterdag 20 januari tijdens de start van de Kerkbalans.

Kerkdiensten

28-01-2018 - 09.30 uur

Ochtenddienst met Ds. J.Ariesen

Uitgangscollecte: Catechese en educatie
Lees meer

28-01-2018 - 16.00 uur

Kinderdienst

Kerkdiensten

Evenementen en Activiteiten

02-02-2018 - 19.00 uur

Sirkelslag

Activiteiten

Predikanten

Het echtpaar Ds. Hans Ariesen  en Ds. Marieke Ariesen-Holwerda zijn sinds 2003 de voorgangers van de Hervormde Gemeente Bolsward.

 

 

Concerten en uitvoeringen

Diaconie

Jezus draagt ons op om hongerigen te voeden, de dorstigen drinken te geven, de vreemdeling te huisvesten, de naakten te kleden, de zieken te bezoeken, de gevangenen op te zoeken. Alles wat u aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt u aan mij gedaan. Mattheus 25: 35-40.

Meer info diaconie@martinikerkbolsward.nl

Kerstbroodmaaltijd 2017

28-12-2017
Verslag kerstbroodmaaltijd 2017 Lees meer