Martinikerk Bolsward

Martinikerk Bolsward in het licht

De verlichting in de Martinikerk is klaar voor gebruik! Hierover heeft Vermeulen Lichtarchitectuur een artikel geplaatst op hun website. Er volgt ook nog een interview met de heer Foppe Feenstra.

Klik hier om alle artikelen in verband met de Martinikerk te zien.

Nieuws en mededelingen

RIVM Maatregelen per 16 december (samenvatting)

16-12-2020
Tijdens de eredienst maximaal 30 bezoekers en geen gemeentezang.
Dit is op basis van de RIVM-maatregelen en de richtlijnen van de PKN.
Het gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.
Ook wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.
Opgave/reservering voor het bijwonen van een kerkdienst is verplicht via de mail kerkdienst@martinikerkbolsward.nl
Lees meer
Ga naar het overzicht

YouTube Martinikerk

Facebook Martinikerk

Actie Kerkbalans

In de weken van 16 – 30 januari gaan weer veel vrijwilligers op pad met de enveloppen voor de actie Kerkbalans. Andere jaren hadden we een uitgebreid startmoment aan het begin van de ze actie. Dit keer moeten we het soberder doen. De vrijwilligers krijgen nader bericht, wanneer zij de enveloppen kunnen afhalen en de antwoordenveloppen moeten inleveren.


Niet iedereen wordt meer benaderd. In het verleden kon u voor meerdere jaren een toezegging doen of u hebt getekend voor een periodieke schenking over 5 jaren. In deze gevallen krijgt u geen brieven meer en worden de incasso’s automatisch voortgezet. Maar verhogingen van uw bijdragen of eenmalige extra giften zijn natuurlijk van harte welkom.

Woordje van de predikant

In Kana wordt een feest gevierd


Dat lezen we in Johannes 2. En wat een ramp(je): de wijn is op voordat het feest is afgelopen. Lichte paniek bij de bediening en bij de ceremoniemeester: wat nu?
Maria heeft het in de gaten en smoest wat: "Doe wat Jezus je zegt, ook al vind je het vreemd.”
En hoewel Jezus niet direct is overtuigd doet Hij toch het wonder wat Maria hoopt: Hij maakt van water wijn. Goede wijn.

De ceremoniemeester proeft en is verbaasd. Hij zegt tegen de bruidegom: “Deze wijn is beter dan de eerste wijn. Wie bewaart er nu de beste wijn voor het laatst?”
De ceremoniemeester onthult de zin van het wonder. Er is Iemand die het ondenkbare doet. Die niet alleen van water wijn maakt, maar die zelf ook de wijn wil zijn. Die zijn bloed geeft om wijn te laten worden. Jezus geeft het betere, het gewone wordt edel. Maar de goede verstaander, en dat zijn we, hoort ook al meeklinken wat daaraan voorafgaat, zijn bloed wordt wijn, zijn leven wordt geofferd.


Christus begint zijn arbeid niet met het nuttige, maar met het heerlijke. De bruiloft wordt een voorafschaduwing van de heerlijkheid, de vernieuwing van hemel en aarde. Jezus laat zien wie Hij is: de bruidegom zelf. Met ons als Zijn bruid.


-Ds. Marieke Ariesen

Live uitzending eredienst zondag 17 januari

Vanaf 09:15 uur. Dienst 09:30 uur.

Kerkdiensten

Aanmeldingen bijwonen erediensten vooraf tot zaterdagmiddag 12.00 uur via kerkdienst@martinikerkbolsward.nl

Graag opgeven aantal personen.
 

24-01-2021 - 09:30 uur

Ochtenddienst met Ds. J. Ariesen

D) Plaatselijk diaconaat
K) Eigen jeugdwerk
Kinder- en Tienernevendienst
in het Convent
Lees meer

31-01-2021 - 09:30 uur

Ochtenddienst met Ds. M.N. Ariesen - Holwerda

D) Plaatselijk diaconaat
K) Bezoekwerk
Lees meer

07-02-2021 - 09:30 uur (Gasthuiskerk)

Gezamenlijke ZWO-dienst met Ds. J. Ariesen

Wordt uitgezonden via de Gasthuiskerk Lees meer
Kerkdiensten

Ga met ons mee

God, loop voor ons uit
om een goede weg te wijzen.


Sta achter ons,
als steun in de rug
en omarm ons als een vriend.


Wees onder ons
als we dreigen te vallen:
vang ons dan op.


Woon in ons midden
en geef kracht voor alledag.


Sta om ons heen
als een muur die ons beschermt
tegen angst en zorgen.


Wees boven ons:
uw zon geeft ons warmte.


Verlicht ons met uw zegen,
vandaag en morgen.


Ga zo met ons mee
op al onze wegen.
Ga met ons mee.