Martinikerk Bolsward

Nieuws en mededelingen

Bezinning

11-02-2018
Stilte
Lees meer
Ga naar het overzicht

Fietsenrekken te koop

Kerkdiensten

25-03-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds.J.Ariesen

Palmzondag.
Tienernevendienst
Mmv. Martinikinderkoor
Uitgangscollecte: Diaconie.
Lees meer

29-03-2018 - 19.30 uur

Dienst met Ds.M.N.Ariesen-Holwerda

Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal.
Mmv. Martini Cantorij
Uitgangscollecte: Kinderen in de knel.
Lees meer

30-03-2018 - 19.30 uur

Dienst met Ds. J.Ariesen

Goede Vrijdag.
Lees meer
Kerkdiensten

Evenementen en Activiteiten

19-03-2018 - 19.45 uur

Passage - Dhr. Ines Bergsma, reis Trans-Siberie Express

In het Convent. Lees meer

20-03-2018 - 19.30 uur

Gesprekskring, 500 jaar Reformatie

In het Convent.
Lees meer

23-03-2018 - 18.00 uur

Vastenprik

In het Convent Lees meer

30-03-2018 - 18.00 uur

Vastenprik

In het Convent Lees meer
Activiteiten

Predikanten

Het echtpaar Ds. Hans Ariesen  en Ds. Marieke Ariesen-Holwerda zijn sinds 2003 de voorgangers van de Hervormde Gemeente Bolsward.

 

 

Concerten en uitvoeringen

27-03-2018 - 19.00 uur

Matthäus-Passion

Uitvoering door het Oratoriumvereniging Bolsward van de Matthäus-Passion van J.S. Bach uit. Lees meer

28-03-2018 - 19.00 uur

Matthäus-Passion

Uitvoering door het Oratoriumvereniging Bolsward van de Matthäus-Passion van J.S. Bach uit. Lees meer

19-06-2018 - 20.00 uur

Hinsz-orgelconcert door Jos van der Kooy en Kees Nottrot

Concerten en uitvoeringen

Diaconie

Jezus draagt ons op om hongerigen te voeden, de dorstigen drinken te geven, de vreemdeling te huisvesten, de naakten te kleden, de zieken te bezoeken, de gevangenen op te zoeken. Alles wat u aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt u aan mij gedaan. Mattheus 25: 35-40.

Meer info diaconie@martinikerkbolsward.nl

Veertigdagentijd

De Geest heeft Hem ertoe gebracht

om in een eenzaam vechten

met fluisteringen van de nacht

zich niet te laten knechten.

Om de verleiding van de macht

geen kans te kunnen geven

zocht Hij alleen de stille kracht

van wat er staat geschreven.

Wie in Gods schaduw wonen wil

mag bij Hem overnachten.

Wie bij Hem schuilt, gerust en stil

kan daar zijn redding wachten.

Hij die zijn engelen beval

te waken bij jouw wegen,

Hij zal je gangen overal

omringen met zijn zegen.

Zullen wij veertig dagen lang

zelf Jezus’ weg betreden,

en wordt met vasten en gezang

zijn strijd dan meegestreden?

Het is aan ons om in zijn spoor

de uittocht te voldragen.

Dan breekt het licht van Pasen door,

voorbij aan alle vragen.

 

Sytze de Vries Uit: “Het liefste lied van overzee”