Martinikerk Bolsward

Nieuws en mededelingen

RIVM Maatregelen per 1 september (samenvatting)

01-09-2020
- Zingen is toegestaan!
(Behalve op de achterste vijf banken aan de rechterkant. Dit is voor de leden die zich nog niet comfortabel voelen met zingen.)

- Opgave/reservering verplicht
- Geen koffiedrinken na de dienst
Lees meer
Ga naar het overzicht

Gebruiksplan 3.1

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Online cursus

YouTube Martinikerk

Facebook Martinikerk

Concerten en uitvoeringen

24-10-2020 -

Orgelconcert met Jos Moeke

Feestelijk Oranjeconcert
Concerten en uitvoeringen

Woordje van de predikant

Zingen is dubbel bidden.

Dat zei de kerkvader Augustinus al.

Hij bedoelde dat je, wanneer je zingt, de woorden letterlijk door je heen voelt stromen. Je bent er lijfelijk bij betrokken. En als je dat zingen ook nog met anderen samen doet, ben je ook bij elkaar betrokken.

Ik denk dat we allemaal de afgelopen maanden hebben ervaren dat zingen wezenlijk hoort bij de eredienst aan God. Het is geen versiering, soms wel. Maar het is onze menselijke reactie op Gods aanwezigheid.

Daarom is het geweldig nieuws dat we weer mogen gaan zingen in de kerk.

De Martinikerk met haar hoge gewelven en grote ramen voldoet ruimschoots aan de eisen die het RIVM stelt.

En als u het toch nog een beetje wennen vindt, kunt u achterin gaan zitten. Terwijl de zanglustigen worden gevraagd meer naar voren te komen.

Zingen doe je met je lijf, je longen, je mond en je hoofd. Heel je menselijk lichaam wordt deel van het lied. En we vormen met elkaar één groot koor om God te smeken, te loven, te bidden of te vertellen.

Zing, mijn ziel, Uw naam ter ere

Zing die u het leven geeft......

Ziel, gij zijt geboren tot

Zingen voor de Heer Uw God.
(Psalm 146)

Evenementen en Activiteiten

Kerkdiensten

Aanmeldingen bijwonen eredienten vooraf tot zaterdagmiddag 12.00 uur via kerkdienst@martinikerkbolsward.nl

Graag aangeven aantal personen en of u wel/niet zingt.
 

27-09-2020 - 09:30 uur

Doopdienst met Ds. M.N. Ariesen - Holwerda

Tienernevendienst
M.m.v.: Martinikinderkoor
Liturgie
Lees meer

04-10-2020 - 10:00 uur

Gezamenlijke jeugddienst met Mevr. B.A. Faasse, Groningen

Israëlzondag Lees meer
Kerkdiensten

Dit geloven wij!

Dat God er al is in het donker,
nog voor het eerste licht doorbreekt, dat geloven wij.


Dat God er al is waar mensen weifelend wachten, onzeker,

waar angst en moed elkaar de hand geven,

waar conflicten en liefdevolle zorg samengaan,
waar de zon opgaat boven het prikkeldraad,
daarop vertrouwen wij.


Dat God een God-met-mensen is,

die midden tussen ons neerknielt

om onze menselijkheid te delen, dat geloven wij.


We stemmen in met een geloof
dat ons verder brengt dan het veilige midden:
een geloof dat ons in beweging zet, dat ons kwetsbaar maakt
dat ons de straat opstuurt.


We verbinden ons eraan, ons in te zetten voor verandering
en onszelf op het spel te zetten;


dat we verantwoordelijkheid op ons nemen, risico’s nemen,
dat we leven met overtuiging, dat we vernedering
onder ogen zien;


dat we staan naast hen die leven aan de rand;


dat we kiezen voor het leven, en ons door de Geest laten inzetten
om Gods nieuwe gemeenschap van hoop te laten groeien.


Amen


--


Geloofsbelijdenis Iona Community