Martinikerk Bolsward

Nieuws en mededelingen

Bezinning

03-02-2018
De kerk zijn wij Lees meer
Ga naar het overzicht

Fietsenrekken te koop

Kerkdiensten

25-02-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds. J.Ariesen

Tweede zondag veertigdagentijd.
Uitgangscollecte: Diaconie
Lees meer

04-03-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds. M.N.Ariesen-Holwerda

Derde zondag veertigdagentijd.
Uitgangscollecte: Diaconie
Lees meer
Kerkdiensten

Evenementen en Activiteiten

14-03-2018 - 18.00 uur

Kerkproeverij

Op woensdag 14 maart, de avond van biddag, willen we in en door onze hele gemeente een “proeverij” organiseren. Lees meer
Activiteiten

Predikanten

Het echtpaar Ds. Hans Ariesen  en Ds. Marieke Ariesen-Holwerda zijn sinds 2003 de voorgangers van de Hervormde Gemeente Bolsward.

 

 

Concerten en uitvoeringen

04-03-2018 - 15.00 uur

KamerFilharmonie Der Aa speelt Bruckner 8

KamerFilharmonie Der Aa speelt Bruckner 8 o.l.v. chef-dirigent Jacob Slagter Lees meer

27-03-2018 - 19.00 uur

Matthäus-Passion

Uitvoering door het Oratoriumvereniging Bolsward van de Matthäus-Passion van J.S. Bach uit. Lees meer

28-03-2018 - 19.00 uur

Matthäus-Passion

Uitvoering door het Oratoriumvereniging Bolsward van de Matthäus-Passion van J.S. Bach uit. Lees meer
Concerten en uitvoeringen

Diaconie

Jezus draagt ons op om hongerigen te voeden, de dorstigen drinken te geven, de vreemdeling te huisvesten, de naakten te kleden, de zieken te bezoeken, de gevangenen op te zoeken. Alles wat u aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt u aan mij gedaan. Mattheus 25: 35-40.

Meer info diaconie@martinikerkbolsward.nl

Veertigdagentijd

De Geest heeft Hem ertoe gebracht

om in een eenzaam vechten

met fluisteringen van de nacht

zich niet te laten knechten.

Om de verleiding van de macht

geen kans te kunnen geven

zocht Hij alleen de stille kracht

van wat er staat geschreven.

Wie in Gods schaduw wonen wil

mag bij Hem overnachten.

Wie bij Hem schuilt, gerust en stil

kan daar zijn redding wachten.

Hij die zijn engelen beval

te waken bij jouw wegen,

Hij zal je gangen overal

omringen met zijn zegen.

Zullen wij veertig dagen lang

zelf Jezus’ weg betreden,

en wordt met vasten en gezang

zijn strijd dan meegestreden?

Het is aan ons om in zijn spoor

de uittocht te voldragen.

Dan breekt het licht van Pasen door,

voorbij aan alle vragen.

 

Sytze de Vries Uit: “Het liefste lied van overzee”