Martinikerk Bolsward

Activiteiten

In de kerk vinden het hele door verschilllende activiteiten plaats voor jong en oud. Bij activiteiten najaar 2018 leest u het overzicht van alle activiteiten.

20-01-2018 - 13.00 uur

Start Kerkbalans

Op zaterdag 20 januari gaat de Aktie Kerkbalans in Bolsward van start met klokgelui vanuit de Martinikerk. 
Ruim 50 medewerkers worden dan uitgezonden in de Martinigemeente met brieven en antwoordenveloppen voor de noodzakelijke financiële bijdragen voor 2018. Zij komen om 13.00 uur naar de Martinikerk, waar klokkenluider ds. Hans Ariesen de klokken in beweging zal zetten. Dit is tevens het startsein voor een Open Huis van de Martinigemeente in de Martinikerk. 
 Vanaf 13.15 uur worden in de kerk rondleidingen gehouden in kleine groepen. Zo is het mogelijk om achter de schermen van het pas gerestaureerde Hinsz-orgel te kijken, waarbij o.a. ‘ Pûsterstrappers’ bezig zijn. Natuurlijk wordt het orgel ook bespeeld door enkele organisten. Ook kan er, via een smalle wenteltrap in de consistorie, gekeken worden boven in de gewelven van de kerk. Verder zijn er een aantal ervaren gidsen aanwezig die veel kunnen vertellen over de bijzonderheden in de kerk. Vernieuwd is een expositie van gemeentelid Evert Esselink in de zijbeuk van de kerk. 
Daarnaast is er een kleine boekenmarkt ingericht, waarvan de opbrengst bestemd is voor het restauratiefonds. 
Tenslotte wil de Martinigemeente zich presenteren als een gemeente waarin Gods Woord centraal staat. Zij wil voor iedereen een open gemeente zijn, met de Martinikerk als een Open Kerk, voor iedereen toegankelijk. 
Op zaterdag 20 januari is er Open Huis van 13.00 – 17.00 uur.
< Terug