Martinikerk Bolsward

Archief - Agenda - Evenementen

16-06-2017 - 21.00 uur

Nacht van Gebed

10-06-2017 - 30 september

Boeken voor de Martinikerk.

Boeken voor de Martinikerk.

10-05-2017 - 20.00 uur

Gemeenteavond

Gemeenteavond Martinikerk
Het is een goede gewoonte om als kerkenraad de communicatiemet de andere gemeenteleden open te houden. Daarom houden we een gemeenteavond. De kerkenraad zal verslag doen van haar beleid en u kunt meedenken en meeleven. Hierna is het dan tijd voor een ander onderwerp. Omdat we dit jaar in de Protestantse Kerk Nederland herdenken dat de Reformatie 500 jaar geleden begon, willen we daarover met elkaar spreken.
Woensdag 10 mei, 20.00 uur in het Convent
De agenda van deze gemeenteavond ziet er als volgt uit:
o Welkom
o Opening
o Stand van zaken samenwerking met de Gasthuiskerk
o Samenwerking met omliggende dorpen
o Rondvraag
o Inleiding Reformatie 500 jaar
o Pauze, voor koffie of thee
o Uitwerking reformatie
o Afsluiting
We hopen dat velen van u deze avond zullen komen en hierdoor de kerkenraad bemoedigt in haar werk.
Hartelijk welkom.
IJede Bruinsma, voorzitter
Ds. M.N. Ariesen - Holwerda

08-04-2017 - 09:00 - 15:00 uur

Rommelmarkt

In gebouw De Wymerts

Lees verder >

Bekijk het archief