Martinikerk Bolsward

Algemeen nieuws

Bezinning

05-01-2018
"Wat de toekomst brengen moge"
Voor velen een geliefd lied. Maar waar denken we aan als we over de toekomst spreken. Wat ‘DE toekomst brengen moge’ zal ons duidelijk moeten zijn. De Bijbel spreekt er op talrijke plaatsen over: Gods Koninkrijk. In ons denken daarover zijn we veel meer bezig met vragen als: wanneer; hoe zal het zijn (we zouden zo graag even een kijkje nemen); voor wie is het? Maar ik denk dat dit koninkrijk in onze gedachten meestal ver weg is, toekomstmuziek. De nabije toekomst houdt ons veel meer bezig. De dag van morgen, en zeker aan het begin van 2018 het nieuw begonnen jaar.
Dan gaat het vaak om onze vragen en zorgen, onze verwachtingen met betrekking tot bijvoorbeeld ziekte en gezondheid, een (nieuwe) baan, ons inkomen, een schoolkeuze. Samengevat: dingen die bijdragen aan ons welzijn, ons geluk. We wensen elkaar dan ook veel geluk, vrede, gezondheid en soms zelfs alle goeds (maar pas op: als er werkelijk één iemand is die alle goeds krijgt, wat blijft er dan over voor de rest van de mensheid?). Maar wensen we elkaar ook heil en zegen, d.w.z. alle goeds
namens God toe? Hoe belangrijk is het voor ons te leven in het vertrouwen dat God zelf met ons meegaat op de weg naar Zijn rijk, onze toekomst.
Er zijn genoeg mensen in wiens leven God geen plaats heeft. Hij bestaat niet, je kunt Hem niet zien. Je weet niet wat Hij doet, enz. Maar in onze dagen zie je dan vaak dat
de Mammon hun God is: ze hebben hun ziel en zaligheid gestoken in de bitcoin o.i.d. Iets, een virtuele munt, die je niet kunt zien, waarvan je zeker weet dat hij niet bestaat,
en al helemaal niet wat ie doet?
Wat dat alles betreft, wens ik u toe dat u ook dit jaar mag ervaren wie God voor ons wil zijn. Hij is zoals Hij heet: JHWH (Ik ben er bij), of Immanuel (God met ons). Levend in het vertrouwen: Wat de toekomst brengen moge, ons geleid des Heren hand. Of in de woorden van lied 416: “Ga met God en Hij zal met je zijn”
ds. J. Ariesen
< Terug