Martinikerk Bolsward

Diakonia

Onder  de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie  over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn. 

In de maanden juli en augustes is het thema: Jongeren en budgetbeheer.

Na de zomervakantie gaan vele jongeren beginnen aan een studie. Het nieuwe leenstelstel betekent dat deze jongeren een schuld gaan opbouwen. Wanneer de jongeren na hun studie een baan hebben, moet de studieschuld worden afgelost. Studenten betalen collegegeld. Het collegegeld 2018/2019 is vastgesteld op € 2.060,-. Studenten lenen vaak meer dan het collegegeld. Zij lenen ook voor de huur (gemiddeld € 366,- per maand), boodschappen (gemiddeld € 161,- per maand), kleding, verzekeringen, abonnementen etc. Per jaar verdienen studenten van 19 jaar gemiddeld € 3.200,-. En dan is er nog de ouderbijdrage als inkomstenbron voor de student. Het is aan de ouders te bepalen hoe groot de ouderbijdrage voor de student kan zijn. Een 1e jaars student leent gemiddeld € 320,- per maand en heeft na 4 jaar een studieschuld van gemiddeld € 15.360,- (excl. rente). Rondkomen met een (studenten)budget is niet makkelijk. Je kunt grip krijgen op je inkomsten/uitgaven door een administratie bij te houden.

Op de site van het Nibud vind je veel informatie over geldzaken. Er wordt onder andere inzicht gegeven in de kosten van studerende uitwonende en inwonende studenten. Je vindt er ook een invulschema voor een studentenbegroting. Enkele tips voor jongeren om inkomsten/uitgaven in balans te houden: vraag zorg- en huurtoeslag aan bij de Belastingdienst, doe belastingaangifte, koop tweedehands boeken en download gratis boeken via de site studentenkorting.nl.

“5 of 10 euro van uw vakantiebudget voor...” De diaconie heeft zich bij het vakantiebureau.nl aangemeld voor een gratis vakantie voor een gezin uit Bolsward. Door omstandigheden hebben zij nog nooit, met het hele gezin, van een vakantie kunnen genieten. Het vakantiebureau geeft 100 diaconieën in Nederland de kans een gratis vakantie aan te bieden aan een gezin in hun stad of dorp. Helaas heeft het niet zo mogen zijn... ‘Ons’ gezin is niet ingeloot... Daarom heeft de diaconie gekeken naar een alternatief en inmiddels hebben wij een prima vakantieappartement in Fryslân kunnen vinden voor een week. Op 8 juli wordt de opbrengst van de collecte voor de diaconie besteed aan de betaling van deze vakantie. Wij vragen u om voor deze collecte uw vakantiebudget aan te spreken en deze keer 5 of 10 euro in de collecte te doen. Zodat wij het gezin een onvergetelijke vakantie kunnen aanbieden!

Wilt u van gedachten wisselen over dit thema, spreekt u dan de sociaal diaken Tsjeard Cuperus aan. Voor hulpvragen of opmerkingen/suggesties zijn zij ook bereikbaar via het email adres sociaaldiaken@gmail.com.