Martinikerk Bolsward

Perspectief en Blik!

 

Hieronder enkele artikelen uit Perspectief en Blik!, het gezamenlijke kerkblad van de PKN Bolsward. 

Perspectief verschijnt 11 keer per jaar.

 

Voor abonnementen en bezorging: 

dhr. H. Kruisenga, Snekerstraat 23, 8701 XB Bolsward, tel. 0515-576568

dhr. Y.P Yska, De Gear 20, 8710 LZ Bolsward, tel. 0515-575024.

Perspectief oktober 2017 (voor Blik! zie onder Jeugd)