Martinikerk Bolsward

15-10-2017 - 9.30 uur

Doopdienst en oogstdienst met Ds. J.Ariesen

15 oktober is er een doopdienst waarin we Gods teken van trouw mogen zien. Ook wordt u na de dienst gevraagd om een bezoekje en een fruitbakje te brengen, om zo de band als gemeenteleden vast te houden. De kinderen horen Matt. 22: 34-46 waar Jezus ons leert dat liefhebben het grootste gebod is.
< Terug