Martinikerk Bolsward

20-08-2017 - 9.30 uur

Gezamenlijke vakantiedienst in de Gasthuiskerk

Zondag 23 juli t/m 27 augustus In de zomervakantieperiode houden we weer een zestal gezamenlijke “vakantiediensten”. Enerzijds uit praktische overwegingen: de predikanten zijn afwisselend afwezig en we hoeven zo niet te zoeken naar veel gastvoorgangers. Bovendien zitten we dan met een goed gevulde kerk, in plaats van twee halflege kerken. Anderzijds is het weer een uitgelezen gelegenheid te “wennen” aan elkaar. Samen kerken, samen koffiedrinken. En de diensten houden zo ook meer verband met elkaar. Heb zo gezegende diensten.
< Terug