Martinikerk Bolsward

11-02-2018 - 09.30 uur

Meartalige tsjinst mei Ds. H.Wagenaar

Op zondag 11 februari hebben we weer een “Meartalige tsjinst”. Ik wil u daar graag iets meer over vertellen. 
Tot voor een aantal jaren waren er ieder jaar twee Friese diensten in onze gemeente. Dat betekende dan ook een folslein Fryske tsjinst. Niet iedereen voelde zich daar door aangesproken, hetgeen betekende dat er op een ‘Friese zondag’ minder kerkgangers in de dienst aanwezig zijn dan gewoonlijk. We hebben ds. Hinne Wagenaar (Jorwert) gevraagd hoe we hier mee om kunnen gaan. Hij vertelde dat de gewoonte van óf volledig Nederlandstalige óf volledig Friestalige diensten tot een tegenstelling tussen mensen kan leiden: of-of. Dat past eigenlijk niet bij de situatie van het gewone leven in Fryslân. We zijn gewend om tegelijk Nederlands alsook Fries te spreken en/of te verstaan. Dat loopt in het gewone leven door elkaar, soms binnen één gesprek. In het dagelijkse verkeer gaan we lenig met taal om: Nederlands, Fries en ook steeds meer buitenlandse talen. Daarom pleit ds.H. Wagenaar ook voor lenig taalgebruik in de kerk. In een Nederlandstalige kerkdienst kunnen best andere talen klinken en in een Friese dienst hoeft het niet beslist allemaal Friestalig te zijn. Eigenlijk kunnen alle kerkdiensten meertalig zijn.
Dat is dus precies wat we oefenen in een meartalige tsjinst. Het is de bedoeling dat de talen geen tegenstelling veroorzaken maar juist een aanvulling zijn: én-én. Dat kan door bijvoorbeeld de schriftlezing Fries te laten lezen door de predikant en deze in het Nederlands af te drukken in het liturgieboekje. Of door liederen in meer dan een taal te zingen. En laat dan ook in de gewone Nederlandstalige diensten maar eens een Fries of anderstalig lied klinken! De kerkenraad van onze Martinigemeente ging hiermee akkoord en de Friese predikanten werden gevraagd zich hier aan te houden. Soms gaat het prima en soms een beetje minder, maar met elkaar hopen we dat nu ook de Nederlandstalige mensen in onze gemeente zeggen, kom laat ons nu ook eens naar een “Meartalige tsjinst” gaan. 
We zien graag iedereen op 11 februari in een “Meartalige Tsjinst” met ds. Hinne Wagenaar om 9.30 uur in de Martini.
< Terug