Martinikerk Bolsward

25-02-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds. J.Ariesen

25 februari. In Marcus 9:2-10 komen Elia en Mozes op bezoek bij Jezus. Ze praten met Hem. Aan het begin van de zware weg naar Jeruzalem wordt Jezus gesterkt door deze ontmoeting, en door de nabijheid van Zijn Vader.

Liturgie zondag 25 februari 2018, 
Reminiscere (“ Denk aan uw barmhartigheid, Heer.” Ps. 25: 6 ) 
Orgelspel Welkom en mededelingen. Stil gebed 
Zingen: Psalm 25: 2,3 
Bemoediging en groet. . 
Zingen: 280 1, 2, 3, 4 
Gebed van toenadering (Jelte Falkena ) 
Zingen: O lieve Heer ik ben zo blij, AWN II,27 
Project de zorgkoffer: “Ik praat met je” Plaatje opplakken, wat staat er op? 
Kinderen naar Knd 
Gebed om de HG 
Lezen: Marcus 9: 2-10 
Zingen : 762: 1,3, 5 
Lezen: Exodus 19: 16-21 en 1 Koningen 19: 8-15 
Zingen: 906: 1, 4 Verkondiging 
Zingen: 825: 1, 8, 9 
Pastorale mededelingen: 
Gebeden 
Collecte 
Zingen: 575: 1, 6 
Heenzending en Zegen 
AMEN
< Terug