Martinikerk Bolsward

04-03-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds. M.N.Ariesen-Holwerda

4 maart. ”Bij mij kun je thuis zijn“ is het onderwerp voor de zorgkoffer. Jezus verjaagt de handelaars op het tempelplein. Joh.2: 13-22. Wat is de functie van een kerkgebouw, roept dat als vraag op.

Orde van de dienst voor 4 maart 2018 Martinikerk Bolsward kleur: paars
welkom en mededelingen
stil gebed
zingen: gez.276
Onze hulp en groet
Ruben: Bij U voel ik me thuis; een verlangen diep van binnen.
Ik zoek steeds naar Uw huis.
Zelfs een mus wil bij U zijn; want dat voelt zo vertrouwd.
ze zoekt een plekje vlak bij waar de zwaluw haar nest heeft gebouwd.
Bij U voel ik me thuis; een verlangen diep van binnen.
Ik zoek steeds naar Uw huis. Wat een geluk om bij U te schuilen.
Wat een geluk op de weg er naar toe.
wat een geluk om te weten:  in Uw huis is het goed.
Zingen: kijk eens om je heen
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen, 
samen zingen, samen spelen
Ook al zijn wij nog maar klein, 
samen spelen is pas fijn.
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen,
God zal altijd voor ons zorgen, 
elke avond, elke morgen,
Of je blij of droevig bent:
er is iemand die je kent.
project kindernevendienst
gebed 
zingen: gez.547:1,2
woord van genade
zingen: gez.547: 3,4
wetslezing: Exodus 20
zingen: gez. 547:5,6
gebed
schriftlezing: Joh.2:13-22
zingen: psalm 84:1,2
verkondiging
zingen: gez.575:1,2,6
pastorale mededelingen: 
gebeden
inzameling der gaven kinderen komen terug
slotlied: gez. 415: 1,2
heenzending en zegen
zingen gez.415:3 
< Terug