Martinikerk Bolsward

Jeugd- en jongerenwerk


Jeugdouderlingen

Geert Berenschot,De Tjirk 10,8702 CW Bolsward
Jetty en Wiebren Minnema, De Swan 16,8702 CL Bolswardtel. 0515-581218
Sonja de Jong,De Domp 7,8701 LC Bolsward tel. 0515-575314

 

Jeugd Ouderlingen Bolsward (JOB)

De jeugdouderlingen van de Martinigemeente en de Gasthuiskerk werken samen onder de noemer JOB (JeugdOuderlingenBolsward). Ze overleggen met elkaar en met de predikanten (JOB+). Eenmaal per jaar komen ze bij elkaar met een afgevaardiging van alle geledingen binnen het jeugdwerk: JOB Totaal.  
JOB werkt als paraplu over het gehele gezamenlijke jeugdwerk. Ze wordt aangestuurd vanuit het Combimoderamen, waarin afgevaardigden van kerkenraad de Martinikerk en de Gasthuiskerk zitting hebben.

Doel

Het doel van het jeugdwerk in de PKN-gemeenten van Bolsward is:
   -  kinderen God, Jezus en de bijbel leren kennen
   -  tieners aangemoedigd worden om het geloof in God en Jezus vast
      te houden
   -  jongeren toegerust worden voor een actieve, christelijke levensstijl
   -  jong en oud het geloof samen mogen beleven, als gezin 

 

Heb je een vraag of wil je de leiding van het jeugdwerk per mail bereiken? Stuur dan een mail naar jeugdwerkbolsward@hotmail.com


Wat bieden wij jou aan: 

 

Kinderoppas

Ouders van jonge kinderen kunnen tijdens de kerkdiensten gebruik maken van de oppas. De oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar is in het Convent (beneden in de jeugdkelder). Om de kinderen een uurtje op te vangen is alles aanwezig zoals speelgoed, bedje, box en heel belangrijk: de mensen die graag een uurtje op jouw kindje passen. De oppassers zijn meestal een (jonge) ouder of grootouder en een tiener. Tijdens de oppas wordt er vaak uit een boekje voorgelezen en verder kunnen de kleintjes vooral lekker spelen.

Voor meer info: Ineke Damstra-Leeverink, ( 577736

 

Vakantieknutselkerk

In de schoolvakanties organiseren we voor kinderen in de basisschoolleeftijd tot en met groep 6 knutsel- en spelochtenden: de vakantieknutselkerk. We gaan knutselen, zingen, luisteren naar een bijbelverhaal, hebben fijne gesprekken of luisteren naar je eigen muziek. Tijdens dit alles wordt er limonade geschonken.

De vakantieknutselkerk is in het Convent bij de Martinikerk. Kinderen van groep 1 tot en met 6 zijn van harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur.

Dinsdag 18 oktober is het thema: "Dromen". Als we het over dromen hebben, over wie zou het verhaal dan gaan? Als je het weet, mag je het ons 18 oktober vertellen!

 

De data voor het volgende seizoen zijn:

Herfstvakantie: woensdag

Kerstvakantie: dinsdag

Voorjaarsvakantie: donderdag

Meivakantie: woensdag

 

Voor meer info: ds. Marieke Ariesen-Holwerda, ( 0515-572470

 

 

Kindernevendienst

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de morgendienst een eigen kerkdienst: de kindernevendienst. De kinderen gaan eerst mee naar de kerk met hun ouders. Tijdens de dienst gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen ruimte om daar te luisteren naar een bijbelverhaal, samen te zingen en te bidden en eventueel nog wat te knutselen of te praten. Daarna komen ze

weer bij de ouders terug in de kerk.

In de periode voor Kerst en Pasen werken we tijdens de kindernevendienst vaak wat langer aan een speciaal werkje. Zo leren we de kinderen zich voor te bereiden op deze feesten volgens een bepaald project.

 

Voor meer info: Ingrid Yska, ( 581025

 

 

Martinikinderkoor

Elke vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur repeteert het Martinikinderkoor in het Convent bij de Martinikerk. Het koor bestaat uit circa 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die van zingen houden. Ongeveer vijf keer per jaar zingen we in de kerk. Of we verzorgen een optreden op een andere locatie. We beginnen weer op vrijdag 16 september. Je kunt gewoon langs komen en een keertje meedoen. Meester Peter speelt op de piano en dominee Marieke leert ons de liedjes.

 

Kijk ook bij Martinikinderkoor en lees de laatste nieuwsbrief

Voor meer info: Ds. Marieke Ariesen-Holwerda, ( 0515-572470

 

Club 8-12 jaar

Op club staat geloof, gezelligheid en ontmoeting centraal. Iedereen is welkom, ook je vriend(inn)en die niet bij onze gemeenten zijn aangesloten. We verwachten wel van iedereen dat de Christelijke identiteit van de club wordt gerespecteerd. Mocht het nodig zijn dan vragen we de ouders ons een avond te helpen. Overigens een hele leuke ervaring!

Voor indeling, datums, tijden en contactpersonen zie bij Club 8-12 jaar.

 

Ouder- en kindcatechese

Als je in groep 7 of 8 zit, ben je geen klein kind meer. Je weet al veel en kunt al veel. Je krijgt van je ouders ook meer vrijheid, je mag bijvoorbeeld alleen op de fiets ergens heen en hoeft waarschijnlijk ook niet meer om zeven uur naar bed.

Bij groter worden hoort ook dat je meer verantwoordelijkheid krijgt. Je neemt zelf af en toe beslissingen, leuke en minder leuke, en je moet soms ook dingen doen voor een ander (afwassen, even met het bezoek praten). Je gaat meer zelf nadenken over je leven, over de wereld, over vrienden en over God. Om je bij dat laatste te helpen is er voor jou, en andere kinderen uit groep 7 en 8 “catechisatie”. Dat is een moeilijk woord voor leren en praten over de bijbel, over het geloof en over jezelf.

 

In het najaar is er catechese 31 oktober en 7, 14, 21 november van 14.30 uur tot 15.15 uur in het Convent bij de Martinikerk. Dan willen we met elkaar praten over “de kerkdienst”. We praten met elkaar en schrijven er af en toe iets over op. Dat mag je meenemen naar huis om met je ouders over na te praten. 

In het voorjaar zijn er weer vier bijeenkomsten voor de kinderen, namelijk op 27 februari en 6, 13 en 20 maart, ook om 14.30 uur in het Convent. Dan gaat het over “de feesten in je leven en in de kerk”.

Het is het makkelijkst als je je samen met je vader en/of moeder via email aanmeldt. Bellen mag natuurijk ook

Voor meer info: 

Ds. Marieke Ariesen-Holwerda, tel. 572470 h.ariesen1@hetnet.nl 

Ds. Jaap van der Windt, tel. 336211 jgvanderwindt@planet.nl 

 

Tienernevendienst

In de Martinikerk komen ongeveer elke 4 weken de Martieners samen in hun eigen viering. We praten dan over het geloof en hoe we dit beleven. We doen dit door middels van gesprekken, toneel, een film of wij maken iets. Het is fijn en goed om met elkaar te delen wat onze ervaringen zijn.

 

Er is Tienernevendienst meestal op 1e zondag van de maand.

eerstvolgende: 3 juli 2016

Voor meer info: Geartsje Rijpkema, ( 0515-577566

 

 

Rock Solid

Voor de eerste- en tweedeklassers van het voortgezet onderwijs is er Rock Solid. Je zou het kunnen bekijken als een mix van club en catechisatie. We doen veel spelletjes en leuke activiteiten, gecombineerd met een serieuzere laag van praten over en luisteren naar zaken over het geloof. Elke avond heeft zijn eigen thema. Thema’s die te maken hebben met jezelf (je uiterlijk of over onzeker zijn), met de wereld (eerlijk delen of een schoon milieu) of met God (“Wie is Jezus” of “Last van de Geest?”).

Voor datums en tijden kijk bij Rock Solid

Voor meer info: ds. Marieke Ariesen-Holwerda, tel: 0515-572470

 

Open House

Op de avonden dat er geen Rock Solid is, houden we Open House in de Gasthuiskerk. Vorig jaar was dat voor het eerst en dat is goed bevallen. We waren elke vrijdagavond open. De game-avonden waren het best bezocht, maar ook op avonden met een serieuzer programma waren er meestal veel jongeren (Serious Request of de avond over Sumatra). We willen deze avonden gebruiken om verder te groeien in vriendschappen, ook buiten de eigen clubs als Rock Solid, Solid House en GJV. Ideeën voor avonden zijn altijd welkom. We beginnen om 19.30 uur en sluiten meestal rond 21.30 uur af.

Kijk voor datums en tijden bij Solid House/Open House

 

Voor meer info: ds. Jaap van der Windt, ( 336211 

 

Solid House

Zit je in de 3e, 4e of 5e klas (14, 15 en 16 jaar) van het Voortgezet Onderwijs?

Geef je dan op voor Solid House (catechese). Er wordt gesproken over de bijbel, maar zeker ook over actuele onderwerpen die ons bezighouden. Naast de serieuze onderwerpen is er gelegenheid voor ontspanning. We leren over God en de Bijbel, maar ook over de wereld en jezelf. Soms praat je veel, soms luister je vooral. We vinden het belangrijk dat tieners zelf leren kiezen voor God en proberen je daarbij te begeleiden. Daarom is het belangrijk dat we elkaar goed leren kennen. Jouw eigen inbreng is belangrijk. De eerste avond is op 16 september.

 

Voor verdere datums en tijden kijk bij Solid House/Open House

 

De leiding van de avonden is in handen van ds. Jaap van der Windt, Connie Wijnja en zo nu en dan een gast.

Voor meer info: ds. Jaap van der Windt, ( 336211

 

 

Belijdeniscatechese

Het kan zijn dat je na een aantal jaren van catechese besluit om belijdenis te doen. Je kunt hiertoe contact opnemen met ds. Marieke Ariesen-Holwerda, ( 0515-572470

  

GJV

is de Gezamenlijke Jeugdvereniging van de Martinikerk en de Gasthuiskerk voor en door jongeren vanaf 15 jaar.

Kijk voor meer informatie bij: GJV

 

Kinderkerkdiensten

Speciaal voor de jongere kinderen van 1 tot 10 jaar organiseren wij gezellige en inspirerende kinderkerkdiensten.

Kinderdiensten zijn korte diensten van ongeveer drie kwartier. De kinderen mogen op de grond zitten (op de kussens) of op schoot of even wandelen. We zingen samen met het Martinikinderkoor. We kijken en luisteren naar een bijbelverhaal en doen daar ook iets mee.

Speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar tot ongeveer 10 jaar en hun ( groot-)ouders. Van harte welkom. Als je het leuk vindt, kan je ook meehelpen voorbereiden. Dat kost je één avond. En creatieve ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.


Kinderkerkdienst is op .... (wordt later bekend gemaakt), om 16.00 uur in de Martinikerk.

Voor meer info: ds. Marieke Ariesen-Holwerda, ( 0515-572470 

 

Jeugddiensten

Dit jaar zijn er ook weer een aantal jeugddiensten/jeugdkerk speciaal voor jongeren ouder dan 10 jaar. Het bijzondere aan jeugddiensten is dat ze niet alleen voor jongeren zijn bedoeld maar ook door jongeren worden voorbereid. Dus heb je ideeën of wil je muziek maken of een filmpje: meld je aan, we horen het graag.

De diensten zijn op:

·        ·   ......

Houd ook Blik!, facebook en de websites van de kerken in de gaten!

Meer info: ds. Marieke Ariesen-Holwerda, ( 0515-572470


School-Kerk-en-Gezinsdiensten

In samenwerking met CBS De Bron waren er dit jaar weer 2 SKG diensten:

15 november 2015 om 9.30 uur in de Gasthuiskerk

10 april 2016 om 9.30 uur in de Martinikerk

 

Meer info: ds. Marieke Ariesen-Holwerda,  0515-572470

 

 

                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Meer informatie?