Martinikerk Bolsward

Kerkdiensten

Agenda - Kerkdiensten

27-08-2017 - 9.30 uur

Gezamenlijke vakantiedienst met Ds. J.G. v.d.Windt

Viering Heilig Avondmaal
Uitgangscollecte: Diaconie
Lees verder >

09-06-2019 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds. A Veldhuizen (Sneek)

Uitgangscollecte: Orgelfonds

Bekijk het archief