Martinikerk Bolsward

Kerkenraad, juni 2016

Kerkenraad

De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit leden van de drie verschillende colleges:

1.   College van predikanten en ouderlingen
2.   College van kerkrentmeesters
3.   College van diakenen

 

Moderamen

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het Moderamen en bestaat uit de volgende functies/personen:

Voorzitter
dhr. IJ. BruinsmaFloridus Campuslaan 8    
8701 AM  Bolsward   
0515-577573
Scriba
dhr. I.G. de Visser
Secr. Haitsmalaan 57 
8701 AX  Bolsward0515-574236
Predikant
Ds. J. Ariesen en Ds. M.N. Ariesen-Holwerda    
Groot Kerkhof 2
8701 HG Bolsward0515-572470

Overige leden in het Moderamen zijn een diaken, ouderling, jeugdouderling en ouderling-kerkrentmeester.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

College van ouderlingen

Voorzitter:             Ds. J. Ariesen
Ouderlingen:

Dhr. G. Berenschot
Mevr. C. Bruinsma
Mevr. R. Corporaal-Hartman
Mevr. G. Hunse en dhr. F. Pluimers
Mevr. A. Louwsman-Velting

Jeugdouderlingen:

Mevr. T. Calsbeek
Mevr. J. Minnema en dhr. W. Minnema

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

College van ouderling-kerkrentmeesters

VoorzitterDhr. K. Sikma
Secretaris:Dhr. S. de Visser
Penningmeester:          Dhr. B. Burghgraef
Overige leden:

Dhr. O.T. Damstra
Dhr. F. Feenstra
Dhr. H.W. Meijerink (webmaster)
Dhr. C. de Rouwe
Dhr. T. Wiersma


webmaster@martinikerkbolsward.nl 
    
Bankrekening:NL22ABNA 0469 3419 39       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

College van diakenen

Voorzitter:Mevr. W. Chr. Vroegindeweij       
Secretaris:                  Dhr. H.J. van Dijkdiaconie@martinikerkbolsward.nl        
Penningmeester:        Dhr. G. Sandstra
Sociaal diaken:vacantsociaaldiaken@gmail.com 
Overige leden:

     
Dhr. J. Bearda
Dhr. Tj. Smitstra
Mevr. A. Walinga
Bankrekening:NL38RABO 0139 4702 39