Martinikerk Bolsward

Overzicht alle activiteiten 2016-2017

Vorming en Toerusting (volwassen)

Bijbelkringen:

Het hart van de Vader, Frequentie : 11 avonden

Kring over het gebed, Frequentie : 5 avonden

Niet meer dan eerlijk, Frequentie : 3 avonden

 

Koffieochtend:

Een ochtend in de maand komen we bij elkaar om te praten over uiteenlopende thema’s die met het geloof te maken hebben, Frequentie : 10 ochtenden

Huisgroepen:

Bijeenkomsten in huiselijke omgeving te praten over het geloof en levenservaringen, Frequentie : 3 maal

Bijbelkring Abraham: Gesproken wordt over een aantal ontmoetingen die deze aartsvader heeft, Frequentie : 8 ochtenden

Bijbelkring Ezra/Nehemia

Dit seizoen wordt bestudeerd wat gebeurt wanneer het volk weer teruggekeerd is uit Babel in het beloofde land. De wederopbouw

van staat en eredienst. De omgang met de volken die er wonen. Dit doen we lezend uit de boeken van de staatsman Nehemia en de

priester Ezra.

Frequentie : 8 avonden

Gesprekgroep Fûgelkrite

Mensen woonachtig in wijk de Fûgelkrite te Bolsward en lid zijn van de Martinikerk en Gasthuiskerk praten over diverse

onderwerpen. Te denken valt aan ethische kwesties, een filosofische avond of een onderwerp uit de actualiteit. Het geheel wordt

gekoppeld aan geloofsbeleving, levensvragen en de bijbel als richtingwijzer.

Frequentie : 5 avonden

In de Vastentijd

(Groothuisbezoek-) geloven met de buren

Kleine ontmoetingsgroepen waar u met elkaar kunt luisteren, leren, spreken over geloof en leven.

Frequentie : variabel

Vastenprik (Raad van Kerken)

Onder deze naam houden we op de vrijdagen in de 40-dagentijd met elkaar een vastenmaaltijd. Dit initiatief is oecumenisch van

opzet.

Frequentie : 7 avonden

Stille wandeling op Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag is een stille wandeling, met een kort liturgisch moment. Een wandeling die we in stilte willen maken.

Frequentie : 1 maal

Voor de kinderen

Kinderoppas

Tijdens de kerkdiensten gebruik kunnen ouders gebruiken van de kinderoppas voor de kinderen van tot 4 jaar. maken van de oppas.

De oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar is bij de

Frequentie : elke zondag

Vakantieknutselkerk

In de schoolvakanties kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd tot en met groep 6 naar de knutsel- en spelochtenden

Frequentie : 4 ochtenden

Kindernevendienst

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de morgendienst een eigen kerkdienst.

Frequentie : elke zondag

Club

Voor de kinderen van 10 tot 14 jaar is er een keer week een clubavond. Centraal staat geloof, gezelligheid en ontmoeting.

Frequentie : ca. 15 maal

Ouder & kind catechese

Voor de kinderen uit groep 7 of 8 is er catechisatie, om te leren en praten over de bijbel, over het geloof en over jezelf.

Frequentie : 8 middagen

Tienernevendienst

Tijdens de kerkdienst gaan de tieners (VO) naar een eigen tienernevendienst.

Frequentie : 14 ochtenden

Rock Solid

Kinderen uit de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs kunnen naar Rock Solid (mix van club en catechisatie).

Frequentie : 16 avonden

Open House

Kinderen uit alle klassen van het voortgezet onderwijs kunnen naar Open House. Gericht op ontmoeting, samenbinden van de

jeugd. Afwisselend sport, spel of een thema avond

Frequentie : 16 avonden

Solid House

Kinderen uit 3e en 4e klas van het VO is er Solid House. Gericht op inhoud, gesprek, discussie

Frequentie : ca. 20 avonden

Belijdeniscatechese

Catechese ter voorbereiding op afleggen van je geloofsbelijdenis.

GJV

De GJV (Gezamenlijke Jeugdvereniging) is een vereniging voor jongeren vanaf 15 jaar.

Frequentie : ca. 20 avonden

Kinderkerkdiensten

Voor kinderen van 1 tot 10 jaar zijn de kinderkerkdiensten.

Frequentie : 2 middagen

Jeugddiensten

Jeugddiensten voorbereid en voor jongeren (ouder dan 10 jaar).

Frequentie : 2 middagen

School, kerk en gezinsdienst

In samenwerking met basisschool CBS De Bron worden 2 diensten voorbereid.

Frequentie : 2 ochtenden

Voor meer (inhoudelijke) informatie verwijzen wij u naar de website.

To top