Martinikerk Bolsward

Organisatie

De kerkenraad 

Het moderamen

Naast deze personen zijn nog tientallen mensen actief in niet-ambtelijke commissies en werkgroepen, in het bezoekwerk, jeugdwerk, kindernevendienst enz.