Martinikerk Bolsward

Nieuws en mededelingen

Glas-in-lood ramen

03-05-2019
Het koorgedeelte van de Martinikerk is gedeeltelijk ontruimd om plaats te maken voor de steigers, die nodig zijn om het onderste gedeelte van de ramen in het koor te verwijderen en tijdelijk te vervangen door houten panelen. Lees meer
Ga naar het overzicht
Glas-lin-lood restauratie.

Kerkdiensten

23-06-2019 - 09:30 uur

Ochtenddienst met Ds. J. Ariesen

Tevens afscheidsdienst ds. Jaap.
Uitgangscollecte: Diaconie
Lees meer

30-06-2019 - 09:30 uur

Ochtenddienst met Ds. J. Ariesen

Overstap Kinder- / Tienernevendienst.
Uitgangscollecte: Diaconie
Lees meer

07-07-2019 - 09:30 uur

Ochtenddienst met Ds. C. Corporaal

Uitgangscollecte: Restauratie Martinikerk Lees meer
Kerkdiensten

Evenementen en Activiteiten

Geen items

Predikanten

Het echtpaar Ds. Hans Ariesen  en Ds. Marieke Ariesen-Holwerda zijn de voorgangers van de Hervormde Gemeente Bolsward.

Martinikerk

Concerten en uitvoeringen

25-06-2019 - 20.00 uur

Zomeravondconcert met Jan Hage

02-07-2019 - 20.00 uur

Zomeravondconcert met Matthias Havinga

09-07-2019 - 20.00 uur

Zomeravondconcert met Marco den Toom

Concerten en uitvoeringen

Pinksteren

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt.
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is de bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt,
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar


De Geest die ons bewoont,
verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.


- Huub Oosterhuis