Martinikerk Bolsward

Afscheid Groep 8 in de Martinikerk

Er zijn veel mooie foto's gemaakt! Bekijk ze door hier te klikken.

Als u de foto's liever als fotoboek bekijkt, klik dan hier voor de fotoboek-weergave.

Gebruiksplan 3.1

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Nieuws en mededelingen

Bijeenkomsten vanaf 1 juli

28-06-2020

Basisregels (samenvatting)

·      Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij (religieuze) bijeenkomsten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt en mensen van te voren gevraagd wordt of ze symptomen van covid-19 vertonen (triage). 

·      Tevoren reserveren is nodig als u meer dan 100 personen binnen wilt ontvangen of als u anders niet kan waarborgen dat 1,5 m onderlinge afstand wordt gehouden

·      Zingen met de hele gemeente (gemeentezang) wordt afgeraden.

Lees meer

Zomerconcerten, maar dan anders!

24-06-2020
In verband met de huidige situatie is het bijwonen van orgelconcerten nog niet mogelijk, maar gelukkig zijn er tegenwoordig ook andere manieren om te genieten van ons mooie Hinsz-orgel.

Vanaf 7 juli is er elke twee weken een zogeheten 'live-stream orgelconcert' gepland.
U kunt dan thuis via de stream op ons YouTube-kanaal het concert live meemaken, net zoals u nu al doet voor onze kerkdiensten.

Klik hier voor een overzicht van de concerten.
Een link naar de stream kunt u van te voren vinden op onze website.
Lees meer
Ga naar het overzicht

Live uitzending eredienst zondag 5 juli

Vanaf 9.15 uur. Dienst 9.30 uur.

Uitzending eredienst zondag 12 juli (via kerkomroep)

Vanaf 9.15 uur. Dienst 9.30 uur.

Woordje van de predikant

Samenleving of maatschappij?

Deze woorden worden door elkaar gebruikt. Toch worden we nu met het verschil geconfronteerd. Samen-leven veronderstelt verbondenheid. Je ziet elkaar, spreekt elkaar, troost elkaar, feest met elkaar. In een maatschappij vorm je een maatschap: je doet elk je eigen ding, naast elkaar.


Het is moeilijk om samen te leven als je elkaar niet mag aanraken en ieder op je eigen anderhalve meter moet blijven. We mogen niet feesten met Heamiel, geen concerten bezoeken, geen kamp houden, of een arm om elkaar heenslaan. En dat voelt verkeerd. Het verhindert samenleven.


Tegelijkertijd betekent samenleven ook dat je de ander geen kwaad doet. We doen het ergens voor: door afstand houden beschermen we elkaar.

Een kerkdienst vieren terwijl we ver uit elkaar zitten en niet mogen zingen en niet koffiedrinken met elkaar is voor ons gevoel geen echte kerkdienst. Kennelijk is vieren iets wat je echt samen doet. Waar je elkaar bij nodig hebt.


Toch hoop ik dat we elkaar ook hierin helpen. Want we kunnen weer naar de kerk, elkaar spreken, buiten mogen we wel zingen. En de bijbel gaat elke week open, er wordt gepreekt, en er klinken liederen, er wordt gebeden en we worden gezonden om te dienen. Dat is toch de kern, het wezen van onze dienst aan God?


Om de dienst aan God door te laten gaan bent u, ben jij nodig. Willen we dat er in de toekomst weer een echte kerkdienst zal zijn, met zingen, naast elkaar zitten en collecteren, dan zullen we elkaar er doorheen moeten helpen. In de kerk, thuis, in het jeugdwerk en in de kerkenraad. Door trouw te zijn aan God en aan elkaar.

Ga maar gerust

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kan opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand die al je tranen wist.


---

Sytse de Vries
uit: "Het liefste lied van overzee"

Kerkdiensten

Aanmeldingen bijwonen eredienten vooraf tot donderdag 20 uur via kerkdienst@martinikerkbolsward.nl

Geen items
Kerkdiensten

Online cursus

YouTube Martinikerk

Facebook Martinikerk

Evenementen en Activiteiten

Concerten en uitvoeringen

07-07-2020 - 20:00 uur

Orgelconcert (live-stream) met Jos van der Kooy en Kees Nottrot

'De meester en de gezel'

21-07-2020 - 20:00 uur

Orgelconcert (live-stream) met Everhard Zwart

Speelt werken van en vertelt over: zijn vader, grootvader en Feike Asma.

04-08-2020 - 20:00 uur

Orgelconcert (live-stream) met Jean-Baptiste Monnot

De organist van het beroemde Cavaillé-Coll orgel in Rouen etaleert de kleuren van het Bolswarder Hinsz-orgel.
Concerten en uitvoeringen