Martinikerk Bolsward

Activiteiten

In de kerk vinden het hele door verschilllende activiteiten plaats voor jong en oud. Bij activiteiten najaar 2018 leest u het overzicht van alle activiteiten.

21-11-2018 - 09.30 uur

Bijbelkring woensdagmorgen: "struikelteksten in de bijbel"

Bijbelkring woensdagmorgen:
“struikelteksten in de bijbel”
Er lag nog een restje gespreksstof van de eerste keer:
“Eerbied voor de overheid”, Rom. 13. Ons gesprek
daarover nam zoveel tijd, dat we pas in november
toekomen aan de vermelding van reuzen in de Bijbel,
en aan de persoon van Job.
Doet u ook nog mee? Woensdag 21 november om 9.30
uur in het Convent.
Ds. J. Ariesen
< Terug