Martinikerk Bolsward

Activiteiten

In de kerk vinden het hele door verschilllende activiteiten plaats voor jong en oud. Bij activiteiten najaar 2018 leest u het overzicht van alle activiteiten.

11-09-2018 - 15.00 uur

Broodmaaltijd PCOB

De PCOB afd. Bolsward bestond juni 2018 30 jaar! Omdat dit in de vakantiemaanden valt zullen we in de bijeenkomst van september er een toast op uitbrengen. De start van het seizoen 2018-2019 is een gezamenlijke broodmaaltijd op 11 september in het Centrum. We beginnen het samenzijn om 15.00 uur (inloop) ‘s middags. Om ± 18.00 uur staat het buffet gereed. En we stoppen om 20.00 uur. Tussen de bedrijven door zorgt dhr. Gerke Venema als oud Bolswarder voor de muzikale omlijsting. Maar u zult zelf zo nu en dan ook vocaal moeten bijspringen. Leden vinden in het verenigingsblad van juli/augustus een inlegvel waarop staat aangegeven hoe men zich kan opgeven. Degenen die overwegen dit seizoen de vergaderingen van de PCOB te willen bijwonen zijn van harte welkom om ook de start mee te maken. U dient zich dan wel van te voren op te geven bij de secretaris.
< Terug