Martinikerk Bolsward

Activiteiten

In de kerk vinden het hele door verschilllende activiteiten plaats voor jong en oud. Bij activiteiten najaar 2018 leest u het overzicht van alle activiteiten.

07-03-2019 - 20.00 uur

Een goed gesprek

“Een goed gesprek”
Op 7 maart is er in de
Gasthuiskerk een ontmoeting
met burgemeester
Jannewietske de Vries van
Súdwest Fryslân. In een
setting als College Toer zal
ds. Jaap van der Windt een
gesprek met haar hebben
over haar werk, haar kijk op
kerk en maatschappij, een
zorgzame samenleving en
mienskip. Welke toekomstvisie
heeft zij voor onze
gemeente?
Het gesprek begint om 20.00 uur. Er zal in overleg met
de gespreksleider gelegenheid zijn tot het stellen van
vragen vanuit de zaal. Omdat we denken dat deze
avond ook mooi is voor niet kerkelijk betrokken
mensen, roepen we u langs deze weg vast op om
reclame te maken en mensen persoonlijk uit te nodigen.
Namens de commissie V&T,
Jaap van der Windt
< Terug