Martinikerk Bolsward

Activiteiten

In de kerk vinden het hele door verschilllende activiteiten plaats voor jong en oud. Bij activiteiten najaar 2018 leest u het overzicht van alle activiteiten.

27-02-2019 - 20.00 uur

Gemeenteavond

Op 27 februari 2019 zal een gemeenteavond georganiseerd worden. Er zal gesproken worden over de toekomstige naam van de Martinigemeente en vooral over
de activiteiten rondom de ‘Blauwe Oceaan’. De kerkelijke gemeente wordt ingelicht over de stand van zaken, kan haar mening erover uitspreken. Ook zal het beleidsplan, dat vernieuwd moet worden, aan de orde worden gesteld.
U bent allen van harte uitgenodigd, om samen met ons in discussie te gaan over de toekomst van uw Martinigemeente.
.
Agenda gemeenteavond 27 februari 2019, aanvang 20.00 uur (koffie/thee staat gereed vanaf 19.45 uur)
  • Opening
  • Toerusting
  • Algemene onderwerpen:
  • Multifunctioneel maken van de kerk
  • Nieuwe ambtsdragers
  • Brief van de classis – Protestantse Gemeente
  • Rondvraag
  • Pauze
  • Kerk zijn op weg naar 2025 met Blauwe Oceaan en beleidsplan
  • Afsluiting
< Terug