Martinikerk Bolsward

Activiteiten

In de kerk vinden het hele door verschilllende activiteiten plaats voor jong en oud. Bij activiteiten najaar 2018 leest u het overzicht van alle activiteiten.

14-12-2018 - 16.30 uur

Kerstbroodmaaltijd

De kerstbroodmaaltijd wordt door de diaconie aangeboden aan onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder en wordt verzorgd door de diaconie en enkele vrijwilligers.
Dit jaar zal ds. J. Ariesen het liturgische deel verzorgen. Het kerstverhaal wordt verteld door mevr. Anneke v.d. Heide.
U bent van harte welkom op vrijdagmiddag 14 december vanaf 16.30 uur in het Convent. De uitnodigingen zijn reeds rondgebracht en uw antwoord wordt uiterlijk 3 december op het kerkelijk bureau retour ontvangen.
< Terug