Martinikerk Bolsward

Activiteiten

In de kerk vinden het hele door verschilllende activiteiten plaats voor jong en oud. Bij activiteiten najaar 2018 leest u het overzicht van alle activiteiten.

31-03-2018 - 9.15 uur

Stille wandeling op Stille Zaterdag

STILLE WANDELING
OP STILLE ZATERDAG
Stille Zaterdag, 31 maart, is de dag tussen de dood van
Jezus op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Eerste
Paasdag. Deze bijzondere dag willen we met elkaar een
stille wandeling maken van ongeveer een uur, onderbroken
door een kort liturgisch moment. Een wandeling
die we in stilte willen maken. We starten om 9.15
uur bij het Convent. Halverwege houden we halt en
vieren we een eenvoudig morgengebed. Opgave graag
bij ds. Marieke Ariesen
< Terug