Martinikerk Bolsward

Activiteiten

In de kerk vinden het hele door verschilllende activiteiten plaats voor jong en oud. Bij activiteiten najaar 2018 leest u het overzicht van alle activiteiten.

30-03-2018 - 18.00 uur

Vastenprik

Vastenprik
Onder deze naam houden we op de vrijdagen in de
veertigdagentijd met elkaar een vastenmaaltijd. Dit
initiatief is oecumenisch van opzet. Elke keer doen er
zo ongeveer 25 mensen, groot en klein, mee aan deze
broodmaaltijd.
Sommige mensen vasten de veertigdagentijd door
minder luxe te eten of geen vlees te gebruiken. Ook
kunt u, als u het vasten gedurende 40 dagen toch wel
erg moeilijk vindt, er voor kiezen dat juist op vrijdag
wel te doen. Immers vrijdag is de dag van Jezus’ dood.
De vastenmaaltijd is een manier om deze bijzondere
tijd wat extra’s te geven.
Het thema van dit seizoen is: “Zij waren er bij”. Over
mensen in de Bijbel rondom Jezus op het laatste stukje
van zijn weg op aarde, naar kruis en opstanding.
Ons collectedoel is een aantal projecten in het noorden
van Zambia, waarin geprobeerd wordt de totale ontreddering
van de samenleving daar door HIV- en Aidsproblemen
te verzachten (Zie Vastenactie.nl)
Om 18.00 uur komen we samen om een eenvoudige
broodmaaltijd te eten. Rond de maaltijd lezen we uit de
bijbel, bidden samen en zingen een lied. Rond 19.00
uur gaan we dan weer uiteen. De data zijn nog op 2, 9,
16, 23 en 30 maart. Steeds weer anderen nemen de
voorbereiding van de maaltijd op zich en een van de
Bolswarder pastores heeft de leiding over het liturgisch
moment.
De maaltijd vindt plaats in het Convent, Groot Kerkhof
1a. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen, ook
kinderen zijn van harte welkom.
Wel is het prettig als u zich van te voren aanmeldt dan
kunnen we daar bij de inkopen rekening mee houden.
Welkom.
Fam. Ariesen.
Tel. 572470 / mail: h.ariesen1@hetnet.nl
< Terug