Martinikerk Bolsward

Algemeen nieuws

Bezinning

01-02-2019
“Onze lieve Heer heeft rare kostgangers” en “Heidenen
bekeren is een Christelijk werk, maar Christenen bekeren is
een heidens karwei”. Misschien kent u die gezegden wel. Vaak
gemakkelijk gebruikt als dooddoeners. Maar mij lieten ze de
achterliggende weken niet los, na al die commotie die er
ontstaan is over het door een klein aantal Nederlandse
Christenen ondertekenen van de zogenoemde Nashvilleverklaring.
Het riep zoveel vragen bij mij op. Ik zal ze maar een voor een
de revue laten passeren.
* De schepping. “Ik geloof in God de Vader, de almachtige,
schepper van hemel en aarde.” Zo begint de bij ons meest
beleden geloofsbelijdenis. En van deze God, de schepper, zegt
het boek Genesis: Hij schiep de hemel en de aarde en al wat
daar opleeft, planten , mens en dier. En na zes dagen was het
af. Goed, riep God. De schepping is goed. Niets meer aan
doen, zouden wij zeggen. Want het is Goed. Alleen nu zijn er
mensen die God tot de orde roepen. ‘Heer, U hebt een foutje
gemaakt. Uw schepping is niet helemaal goed, want er zijn
mensen met een andere geaardheid en die…‘.
Mijn vraag: wie zijn wij om aan Gods oordeel in over zijn
schepping te twijfelen?
* Bijbelquiz. Vraag 1: hoeveel vrouwen had Abraham, kunt U
ze noemen? Vraag 2: Met wie trouwde Jacob toen hij verbleef
bij oom Laban? Vraag 3: Kunt u een aantal vrouwen noemen
van koning David? Vraag 4: Van wie wordt gezegd dat hij wel
1000 vrouwen had? Vraag 5. De vader van Samuël was
getrouwd met Hannah, hoe heette zijn andere vrouw?
Mijn vraag: Wanneer je de Bijbel leest, dan kun je toch niet
volhouden dat het in het Bijbels spreken over een huwelijk
enkel en alleen maar gaat over de relatie tussen één man en
één vrouw, zoals wij gewoon vinden? Want hoe zit het dan met
die bovengenoemde voorbeelden?
* Bruid en bruidegom. Dat beeld wordt in de Bijbel vaak
gebruikt om de relatie tussen God en Zijn volk, of Christus en
zijn gemeente aan te duiden. Het is een band van liefde en
trouw, waaraan wij mensen ons kunnen spiegelen in onze
liefdesrelaties. Mijn vraag. Gaat het in deze vergelijking over
het geslacht van bruid en bruidegom? God / Christus als de
bruidegom: Is God man of vrouw? Welk geslacht heeft God?
En de mensheid als Bruid. Zijn wij de vrouw? En als de
huwelijkse relatie enkel en alleen gericht is op voortplanting.
Hoe zit dat dan in de relatie Christus - gemeente?
U merkt wel ik snap het niet meer.
Gelukkig is er iets anders wat ik nog wel snap. Het is een
kinderliedje over anders-zijn, met het volgende refrein:
Maar kijk eens naar de regenboog.
Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren
bijvoorbeeld rood of groen
er één niet mee mag doen?
Nee, de één staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander.
Kunnen mensen dat dan niet?
Als er een kleur gemist wordt is Gods regenboog niet
compleet, dan is er geen regenboog. Dat begrijp ik. En ja, het
is natuurlijk maar een kinderliedje en geen pamflet van
geleerde predikanten, maar toch… Staat er niet iets in de
Bijbel als: “Worden als een kind?” Best moeilijk, dat wel.
Maar wij mogen Gods kinderen zijn. En God, als een goede
Vader, houdt van al Zijn kinderen. Hoe staan wij dan tegenover
onze broeders en zusters in Christus. We zijn toch kinderen
van één Vader?
Ds. Hans Ariesen
< Terug