Martinikerk Bolsward

Algemeen nieuws

Bezinning

01-07-2018
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebreeën 11:1) 
Veel mensen denken dat geloof gaat over het geloven in het bestaan van dingen die je niet kunt zien, maar die wel ‘bestaan’, hoewel er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Als je gelooft dat die dingen bestaan, dan ben je ‘gelovig’, geloof je dat niet, dan ben je ongelovig. 
Gelovigen zelf weten wel beter. Er is niemand die precies kan zeggen wat je wel of niet moet geloven. Ook ik niet. Het beste dat wij mensen kunnen doen, is om te proberen met elkaar iets hoog te houden, ook al is er geen wetenschappelijk bewijs voor, of is het niet in geld uit te drukken. En het bijzondere is dat dat iets nou juist geloof is. 
Geloof in het vertrouwen dat er een God is die alle dingen nieuw maakt. Geloof dat ook mensen kunnen veranderen. Geloof in een leven na dit leven. Dat je je niet neerlegt bij onrecht of slavernij. Dat je probeert een weg te volgen die niet altijd de makkelijkste weg is. Maar ook geloof dat ieder mensenleven heilig is bijvoorbeeld, of dat er altijd hoop is, of dat ieder mens evenveel waard is. Of dat kunst en muziek waardevol is, ook als de financiële waarde niet opgebracht wordt. Dat je geniet van de schepping en haar beschermt. Want juist dát is geloof: iets volhouden. Iets aandurven. Het lef hebben om op iets of liever gezegd Iemand te vertrouwen, en accepteren dat je een risico loopt: het risico op teleurstelling. 
Ben je ongelovig, dan denk je dat je alles al hebt, en alles al weet, en dat iets nieuws alleen maar het bestaande bedreigt. Dat risico ruim je dus liever uit de weg. Of ongelovig ben je, als je het liefst muren om je leven heen bouwt, in de hoop dat die je beschermen tegen kwaad van buitenaf. Er zijn helaas veel religieuze voorbeelden van dit ongeloof te vinden. 
Geloof dus! Dat we de mooiste dingen in ons leven missen, als we niet kwetsbaar durven zijn. Geloof dat de mooiste ervaringen in ons leven onverwacht, ongrijpbaar, onbewijsbaar en onzichtbaar zijn. Want ze zijn nieuw en onbekend, en alleen daardoor kunnen ze ook écht iets in ons leven vernieuwen. Liefde bijvoorbeeld. Of de hoop dat dingen beter kunnen worden. Geloof, hoop en liefde, die drie horen bij elkaar, en je hebt ze nodig om het ‘nieuwe’ aan te durven. 
Ik wens u en jullie toe dat je deze zomer veel geloof en hoop en liefde tegenkomt. In verre oorden of gewoon thuis. Durf om los te laten, vreugde om de schepping of gewoon hoop in de Toekomst. 
Ds. M.N. Ariesen - Holwerda
< Terug