Martinikerk Bolsward

Algemeen nieuws

Bezinning

03-11-2018
Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ (Luc 19 : 9, 10) 
In Lucas 19 lezen we over de ontmoeting van Jezus en Zacheüs. Een tollenaar uit Jericho, klein van stuk, wil Jezus leren kennen. Hij klimt in een boom langs de weg die Jezus gaat om hem goed te kunnen zien. Jezus stopt bij deze boom en nodigt zichzelf bij Zacheüs uit voor de maaltijd en de nacht. Bed, bad en brood. Na de maaltijd blijkt Zacheüs voor een radicaal ander leven te kiezen: hij perst niet langer af, hij deelt van zijn rijkdom. 
Ons jaarthema is ‘een goed gesprek’. Je zou kunnen constateren dat Jezus en Zacheüs een goed gesprek hebben gehad, maar het mooie is dat we daar niets over horen. Ik geef catechisanten nog wel eens de opdracht om zelf te verzinnen hoe het gesprek gelopen zou kunnen zijn. Heeft Jezus Zacheüs stevig vermaand? Hoe kun je jouw eigen volk zo uitbuiten voor de Romeinen? Heeft Jezus alleen maar geluisterd naar de verhalen die Zacheüs vertelde? Ging het over gekwetst zijn, over wraak nemen, over schuldgevoelens, over eenzaamheid? Was het een theologisch gesprek over gulheid en genade? We weten het niet. Zoals Rembrandt het gesprek uit Joh. 3 schetst, zo is ook Lucas 19 geschetst: enkele pennenstreken, contouren, schaduwen. 
Misschien was het alleen al dat Jezus Zacheüs zag zitten, hem bij de naam noemde en bij hem langs ging. Misschien blijft het gesprek ons hier bewust onbekend, omdat het daar nu een keer niet om gaat. Het is de aandacht, de ontmoeting, die het verschil maakt. Twee mensen kijken elkaar aan en je hebt een goed gesprek. 
De Bijbel staat vol met gesprekken tussen mensen. Alleen al van Jezus staan er 132 gesprekken beschreven. En die worden niet vooral in de tempel gevoerd of in de synagoge (bij elkaar 10 keer) maar op straat en in het dagelijks leven. Daar gebeurt het. Het gebeurt bij Zacheüs thuis, bij Martha en Maria, bij Levi, bij de schoonmoeder van Petrus. We hopen dat de goede gesprekken in onze gemeenten het komende seizoen ook veel aan huis plaatsvinden. Zo groeien we naar elkaar toe. En misschien begint het gewoon met aandacht, elkaar bij de naam noemen, de ontmoeting. 
Ds. Jaap van der Windt
< Terug