Martinikerk Bolsward

Algemeen nieuws

Bezinning

13-01-2019
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
(Psalm 1: 1, 2)
Pas stond er een artikel in het Fries Dagblad over de
‘festivalisearring’ van het Fries. Professor Goffe Jensma
waarschuwde voor festivalisearring in de Friese
cultuursector. Een LF2018-project als ‘Lân fan Taal’ zou
daardoor te veel op beleving gericht zijn geweest en de
Friese taal een te geringe plaats hebben toegekend. Ik doe
op deze plaats geheel geen recht aan dat artikel, maar ik
zag met de term festivalisearring wel een parallel met het
Christelijk geloof.
De Friese taal wil gesproken zijn, dag in dag uit. Als
ouders spreek je de taal met je kinderen, je denkt in die
taal, je droomt in het Fries. Je wil de taal kunnen
schrijven, je wilt de grammatica beheersen. Als je dat niet
doet, moet je niet vreemd opkijken als over enkele jaren
de taal verdwijnt. Met culturele jaren, boekuitgaves, en
happenings kun je er nog eens aandacht voor vragen,
maar het moet ‘thuis gebeuren’, in het gewone dagelijkse
leven.
We hebben een mooie decembermaand achter de rug. Veel
mensen spraken over kerst, luisterden liederen van kerst.
We zijn naar kerstdiensten geweest, en de kerstnachtdienst
met Deadline was een echte happening. Zo komt het
Christelijk geloof weer even onder de aandacht van heel
veel mensen die de rest van het jaar er niet zoveel aan
doen. Onze jongeren krijgen we in zo’n periode mee naar
een dienst. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de
Passion of een EO-jongerendag. Door zo’n evenement
komen gesprekken op gang met mensen die anders niet
zoveel met het Christelijk geloof hebben. Missionair
gezien hebben festivals een rol. Het opent wegen en
monden.
Maar ik herhaal de waarschuwing van prof. Jensma maar
op mijn eigen manier. Laten we uitkijken voor een
‘festivalisearring’ van het geloof. Laten we ons verdiepen
in Gods woord bij dag en nacht. Laten we in die taal
spreken en in die taal dromen. Laten we bijzondere
diensten en momenten gebruiken om aandacht te vragen
voor het gewone leven. Onze verkondiging moet niet
blijven steken in een steeds terugkerende bijzondere
ervaring, een kick. Het gewone is bijzonder genoeg.
We gaan weer een nieuw jaar in. Voorlopig even geen
happenings. Ik wens u veel bijzondere ervaringen toe in
het gewone, het leven met Gods woord, bij dag en bij
nacht.
Ds. Jaap van der Windt
< Terug