Martinikerk Bolsward

Algemeen nieuws

Succesvolle opening Aktie Kerkbalans

01-02-2020
Lunch voor gemeenteleden en genodigden

Op zaterdag 18 januari hebben we ruim 150 gemeenteleden en gasten mogen ontvangen voor een gezamenlijke lunch in de Martinikerk. De stoelen waren voor uit het middenschip verwijderd en rond gezellige tafeltjes geplaatst. Voor velen was deze nieuwe opstelling in de Martinikerk een verrassing. Hiermee werd getoond hoe de Martinikerk multifunctioneel gebruikt kan worden, ook voor grotere bijeenkomsten.

Martinikerk Multifunctioneel

Om 13:00 heeft de afronding plaats gevonden van het projectplan 'Martinikerk Multifunctioneel' met de overhandiging van een eindverslag aan Gedeputeerde Sietske Poepjes. Dit omdat de Provincie Fryslân hieraan een forse bijdrage heeft geleverd vanuit het Iepen Mienskipsfûns. Dit verslag is verkrijgbaar voor donateurs van de Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward.

Aktie Kerkbalans

Met het luiden van de klokken door Sietske Poepjes is ook de jaarlijkse Aktie Kerkbalans weer van start gegaan. Veel gemeenteleden hebben in het verleden een meerjaarlijkse toezegging gedaan. Deze hoeven nu niet meer bezocht te worden, waardoor het werk van de 'bezoekers' duidelijk minder is geworden. Vijf jaar geleden is een regeling Periodieke Schenking van kracht geworden.
Wie hieraan toen is begonnen heeft een brief ontvangen voor een nieuwe toezegging voor tenminste vijf jaar. Dit levert een fiscaal voordeel op voor de gevers. Wie meer gebruik wil maken van deze regeling kan met ondergetekende contact opnemen.

Open Kerk

Verder werd er op 18 januari een Open Kerk gehouden met veel muziek van 'eigen' bodem. Ook voor de verhalen van Marjan Zijlstra over de Martinikerk was veel belangstelling.

Boeken


Rechts van de ingang van de Martinikerk zijn nu boekenkasten geplaatst. Tijdens de werkdagen is de Martinikerk elke middag open van 13:30 - 16:00 uur. U kunt dan boeken inleveren en ook boeken kopen en afrekenen bij de koster. De opbrengst is voor de Stichting Vrienden van de Martinikerk. De volgende maand hoort u meer van deze stichting.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Cees de Rouwe
Tel. 06 - 121 547 28
< Terug