Martinikerk Bolsward

Algemeen nieuws

Verbouw toiletgroep en keuken Martinikerk

28-10-2019

Er is een tijdelijke stofschot gebouwd, waarachter de complete verbouwing kan worden uitgevoerd, zonder veel zicht en overlast vanuit de kerk.

Er komt een tijdelijke toilet- en keukenvoorziening in de kerk. Dit vergt iets meer inspanning van de koster en vrijwilligers, maar het gezamenlijk koffie drinken na de dienst kan wel gewoon door blijven gaan!

 

De toiletgroep en keuken worden verbouwd om hiermee een bijdrage te leveren aan het multifunctioneel maken van de kerk. Het aantal toiletten wordt uitgebreid zodat meer bezoekers tijdens diverse evenementen hiervan gebruik kunnen maken. De huidige toiletgroep is gedateerd en zal in de nieuwe uitvoering voorzien worden van duurzame oplossingen.

 

Sieperda Architectuur heeft het ontwerp en planuitwerking verzorgd. Gietema Bouw zal de bouwkundige werkzaamheden uitvoeren en Van der Weerd uit Franeker doet de installaties. De uitgiftebalie voor koffie & thee wordt geleverd door Gerritsma Interieurbetimmeringen.

Wij zullen u tijdens de verbouwing op de hoogte houden van de vorderingen. Volgens de huidige verwachtingen zullen de werkzaamheden voor december 2019 afgerond worden. De kosten van deze verbouwing worden geschat op € 100.000,-.

 

Verbouw toiletgroep en keuken Martinikerk (2)

 

Direct na de afscheidsdienst van koster Gilbert Baidenmann zijn op maandag 7 oktober jongstleden de sloopwerkzaamheden van de toiletgroep gestart. Dit was meteen de vuurdoop voor onze nieuwe koster Geert Berenschot. Gelukkig blijft koster Geert rustig en ziet alles wel op hem afkomen; hier en daar wat improviseren, een tijdelijke werkplek, koffiezetten in de kerk onder het orgel! De bouwers weten ook van aanpakken en zijn ook zeker behulpzaam bij vragen van onze koster.

 

De eerste week zijn de bestaande wanden en het betonplafond gesloopt en afgevoerd. Het stofschot is de eerste week zeker heel nuttig geweest, stof bleef keurig uit de kerk. De tweedee week is gebruikt voor het maken van sleuven in de betonvloer voor de nieuwe riolering. In de derde week is gestart met het opbouwen van de nieuwe wanden en houten zoldervloer. De vorm en nieuwe indeling van de diverse ruimtes komt langzaam in beeld.

 

Op het moment van schrijven zijn de wanden opgebouwd en aan één zijde voorzien van beplatingen. De installateur is gestart met  aanbrengen van alle leidingwerk in de wanden, voordat de tweede zijde van de houten wanden voorzien wordt van beplatingen. Komende week worden de wanden verder opgebouwd en gipsplafonds aangebracht. Hierna volgen alle afwerkingen; wandtegels in alle sanitaire ruimten, gietvloer op de begane grond, aftimmerwerk houten voorwand en aanpassing aan het ketelhuis. De installateur zal de toiletpotten en overig sanitair monteren en de elektrische installatie afmonteren. Aanbrengen van een nieuwe keuken en vaste inrichtingen.

 

Volgens de huidige verwachtingen zullen de werkzaamheden voor december 2019 afgerond worden. Tot die tijd kunnen op zondag, voor en na de dienst, de toiletten van Het Convent gebruikt worden. Koffiedrinken in de kerk gaat prima, een beetje aanpassen, maar de koffie smaakt er niet minder van.

 

Deze verbouw is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van Iepen Mienskipsfûns Fryslân, giften en gelden vanuit het fonds kerkinterieur Martinikerk.

< Terug