Martinikerk Bolsward

Diakonia

Gezamenlijk diaconaat

 
Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn.

In de maand oktober en november is het thema: Armoede en Hulp bieden

 

Stipepunt is een laagdrempelig, neutraal en informeel inlooppunt waar u terecht kunt voor al uw vragen op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorg, papierhulp, vervoer en andere klussen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Momenteel zijn ze fysiek gesloten en alleen telefonisch te bereiken op de spreekuren: Maandag 14:15 – 17:00 en donderdag 10:30 – 13:30.
De deskundige vrijwilligers van de Stipepunten beantwoorden of helpen bij allerlei vragen, zij ondersteunen en organiseren activiteiten voor mantelzorgers en bemiddelen (actief) naar vrijwilligerswerk. De vrijwilligers worden ondersteund door sociaal werkers van het Sociaal Collectief. Voor mensen die een laag inkomen hebben, en hulp of advies kunnen gebruiken , zijn er folders uitgegeven door de gemeente (ook wel kansbrieven genoemd ) zoals:

- regelingen gemeente
- regelingen belastingdienst
- kinderen en jongeren
- schuld- en geldzaken
- andere organisaties
- andere instanties

In” het Centrum” liggen deze folders om mee te nemen. Ook zijn er nog andere mogelijkheden om steun zoals de voedselbank of kledingbank, en is er sinds kort een zogenoemde inboedel deelwinkel in Bolsward.
We hopen dat we volgend jaar de diaconale maaltijden ook weer kunnen organiseren.
Ook is er een stichting Armoedefonds die de gevolgen van armoede kunnen verzachten.


Wilt u van bovenstaande meer weten, neem dan contact op met de sociaal diakenen Hendrik Bijma en Korien Groeneveld. Voor hulpvragen of opmerkingen/suggesties zijn zij te bereiken via het e-mailadres sociaaldiaken@gmail.com.

Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn. In de maand oktober en november is het thema: Armoede en Hulp bieden

Wilt u van bovenstaande meer weten, neem dan contact op met de sociaal

diakenen Hendrik Bijma en Korien Groeneveld. Voor hulpvragen of opmerkingen/suggesties zijn zij te bereiken via het e-mailadres sociaaldiaken@gmail.com.