Martinikerk Bolsward

Diakonia

Gezamenlijk diaconaat

 

Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn. Ook in de maand december is het thema: Hulp bieden.


De voedselbank in Bolsward
gaat door met de uitgifte. Ook hier worden de regels nageleefd. Momenteel verstrekt de voedselbank wekelijks ongeveer 40 pakketten. Maar het is de verwachting dat dit aantal de komende tijd (i.v.m. corona en de winterperiode) zal gaan toenemen.

Omdat er op dit moment op beperkte schaal inzamelingen mogen worden gehouden, heeft de Jumbo in Bolsward een statiegeldactie georganiseerd.

De komende weken kunt u bij het inleverpunt van de lege flessen uw statiegeld doneren voor de voedselbank. Van harte aanbevolen!

De kledingbank is sinds kort gesloten. In ieder geval tot 8 december 2020.
We houden u op de hoogte wanneer de kledingbank weer opengaat.

Advent en Kerst


Een bijzonder moment in het kerkelijk jaar waarbij we als gemeenten ook stilstaan bij onze naaste ver weg.

Dit jaar komen we in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, die in moeilijke omstandigheden de natte, koude winter afwachten. hun situatie is urgenter dan ooit. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?

Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor hen. juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God lichti n het donker, en dat geven wij door.

Via kerkinactie.nl helpen we de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Geef gul! Kijk voor meer info op kerkinactie.nl/griekenland.
maak uw bijdrage over op IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht.


Wilt u van bovenstaande meer weten, neem dan contact op met de sociaal diakenen Hendrik Bijma en Korien Groeneveld. Voor hulpvragen of opmerkingen / suggesties zijn zij te bereiken via het e-mailadres sociaaldiaken@gmail.com.