Martinikerk Bolsward

Diakonia

Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks

informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen

helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt

u wellicht ook een medemens van dienst zijn.

In de maand februari is het thema: inkomen

en uitgaven in 2018.

Vanaf 1 januari 2019 verandert de berekening van de

ouderenkorting.

De ouderenkorting wordt inkomensafhankelijk afgebouwd.

Op basis van de voorlopige cijfers wordt vanaf

een verzamelinkomen van € 36.783 de ouderenkorting

met 15% afgebouwd tot nul.Tot een verzamelinkomen

van € 36.783 krijgt u de volledige ouderenkorting. Die is

voor 2019 voorlopig vastgesteld op € 1.596.

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en

aftrekposten uit de 3 boxen, zonder eventuele verrekenbare

verliezen over vorige jaren. U krijgt de ouderenkorting

automatisch als u aangifte doet.

Voorbeeld

U hebt in 2019 de AOW-leeftijd en u hebt een verzamelinkomen

van € 40.000. De afbouw bedraagt 15% x

(€ 40.000 – € 36.783) = € 482. Uw ouderkorting wordt

verlaagd tot € 1.114 (€ 1.596 - € 482).

Minimumloon

Elk halfjaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast

aan de gemiddelde contractontwikkelingen. Het

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf al

eerder dit jaar aan dat het minimumloon per 1 januari

2019 stijgt naar € 1.615,80 bruto per maand. Een vast

brutominimumloon per uur is er niet, omdat het er

helemaal van afhangt wat de lengte is van een fulltime

werkweek in de organisatie. Bepalend is bijvoorbeeld de

sector van de organisatie en de mogelijke cao-afspraken

die voor die sector gelden. Werknemers die jonger zijn

dan 22 jaar moeten op grond van de Wet minimumloon

en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een

bepaald percentage van het minimumloon betaald

krijgen. Ook voor deze werknemers zijn de officiële

minimumuurlonen per 2019 op een rij gezet.

De site meerkosten.nl geeft informatie over de regelingen

die er zijn voor mensen die leven met een ziekte of

beperking. Er is sprake van meerkosten wanneer u

kosten hebt voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen

en voorzieningen.

Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te

compenseren.

Wanneer u vragen heeft over zorg, werk en jeugd, neem

dan contact op met de gemeente/het gebiedsteam

Bolsward-Arum-Witmarsum door te bellen (14 0515), te

mailen (info@sudwestfryslan.nl) of via het contactformulier

op de website (www.sudwestfryslan.nl). Ook via

school, wijkvereniging, kerk, politie, wijkverpleegkundige

of huisarts kan contact gelegd worden met het

gebiedsteam.

Wanneer u kleding brengt/haalt bij de Kledingbank of

reparaties laat doen bij het Repair Café ontmoet u

mensen en doet u mee. Samen geven we de diaconie een

gezicht!

Kledingbank “Goed Spul”, Burg. Praamsmalaan 32 in

Bolsward, is van maandag tot en met vrijdag geopend

van 13:30 tot 16:00 uur om kleding te brengen en te

halen.

Het Repair Café, gevestigd op hetzelfde adres, is elke

tweede en vierde dinsdag van de maand geopend van

14:00 uur tot 16:00 uur. En op dinsdag tussen 18:00-

19:30 uur ontmoet men u graag hier bij de warme

maaltijd gemaakt en geserveerd bij Us Thús.

Kom gezellig langs en hoor wat er nog meer te beleven

valt bij Us Thús.

Voor het krijgen van inzicht in uw geldzaken download

u op de site van het Nibud een huishoudboekje.

Wilt u van gedachten wisselen over dit thema, spreekt u

dan de sociaal diakenen Tjseard Cuperus aan. Voor

hulpvragen of opmerkingen/suggesties is hij ook bereikbaar

via het email adres sociaaldiaken@gmail.com.