Martinikerk Bolsward

Diakonia

Gezamenlijk diaconaat


Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn.

In de maanden juli en augustus is het thema: Jongeren en budgetbeheer.

Na de zomervakantie gaan veel jongeren beginnen aan een studie. Wanneer je na je studie een baan hebt, moet je de studieschuld aflossen. Het collegegeld is in 2021 / 2022 € 2.168,00. De onkosten voor een student zijn ongeveer € 417,00 per maand inclusief (huur, energie, water, TV en internet); dit is afhankelijk van waar je woont.


Tips zijn: zorg- en huurtoeslag aanvragen en tweedehands boeken kopen via studentenkorting.nl. Er is ook nog een ouderbijdrage mogelijk, maar dit is aan de ouders om te bepalen. Heel veel informatie staat op de site van het NIBUD, waar je ook een invulschema vindt voor een studentenbegroting om je inkomsten en uitgaven met elkaar te vergelijken.

Wilt u van bovenstaande meer weten, neem dan contract op met de sociaal diakenen Hendrik Bijma en Korien Groeneveld. Voor hulpvragen of opmerkingen / suggesties zijn zij te bereiken via het e-mailadres sociaaldiaken@gmail.com.

 

Stipepunt is een laagdrempelig, neutraal en informeel inlooppunt waar u terecht kunt voor al uw vragen op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorg, papierhulp, vervoer en andere klussen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Momenteel zijn ze fysiek gesloten en alleen telefonisch te bereiken op de spreekuren: Maandag 14:15 – 17:00 en donderdag 10:30 – 13:30.
De deskundige vrijwilligers van de Stipepunten beantwoorden of helpen bij allerlei vragen, zij ondersteunen en organiseren activiteiten voor mantelzorgers en bemiddelen (actief) naar vrijwilligerswerk. De vrijwilligers worden ondersteund door sociaal werkers van het Sociaal Collectief.