Martinikerk Bolsward

Diakonia


Gezamenlijk diaconaat

 

Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn. In de maand juni is het thema: Kansbrief en Sociaal Collectief.


Juist in deze tijd is het belangrijk dat we naar elkaar omzien. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân kan hulp bieden. Kunt u wel wat hulp gebruiken? Komt u financieel moeilijk rond? Dan kunt u terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente, te bereiken onder nummer 140515, of via het contactformulier op de website: www.sudwestfryslan.nl of door een mail te sturen naar info@sudwestfryslan.nl.


Wilt u weten van welke regelingen u gebruik kunt maken?
Wij wijzen u graag op de Kansbrief 2020 van de gemeente Súdwest-Fryslân, met verschillende regelingen die voor u van belang kunnen zijn.
Wij wijzen u op:
-  Collectieve zorgverzekering. AV Friesco
-  Bijzondere bijstand
-  Bijzondere bijstand- en kind pakket
-  Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering
-  Individuele inkomenstoeslag


Tot slot: kent u de Stichting "Sociaal Collectief"?
Deze stichting coördineert initiatieven van inwoners, organisaties en netwerken in de gemeente. En laat zien dat de 'kracht van de samenleving' ertoe doet. Vrijwilligers spelen hierbij een grote rol. Maar zijn die initiatieven altijd zichtbaar? Lopen ze goed? Zijn ze toegankelijk voor iedereen? Weet men elkaar te vinden?

Ervaring leert dat dit, ondanks alle inspanningen, niet altijd zo is. Samen met u gaat de Stichting enthousiast aan de slag om hierin een volgende stap te zetten. Met als doel: een krachtige samenleving, voor iedereen!
Sociaal Collectief biedt ondersteuning bij het behouden en ontwikkelen van initiatieven in de verschillende buurten/wijken van de gemeente. Elkaar kennen en samenwerking zoeken is daarbij belangrijk. Er worden contacten gelegd met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met als doel talenten en kennis met elkaar te delen. Als het goed loopt, laten we weer los.


Wilt u meer weten?
Het mailadres van de Stichting Sociaal Collectief is: info@sociaalcollectiefswf.nl.


Wilt u van bovenstaande meer weten, neem dan contact op met de sociaal diakenen Tsjeard Cuperus en Korien Groeneveld. Voor hulpvragen of opmerkingen/suggesties zijn zij te bereiken via het e-mailadres sociaaldiaken@gmail.com.