Martinikerk Bolsward

Diakonia

Gezamenlijk diaconaat


Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn. In de maand mei is het thema: Budgetmaatje Fryslân

Het is niet gemakkelijk om toe te geven dat je niet in staat bent om zelf je financiële problemen op te lossen. Wie om hulp vraagt, heeft dus al een hoge drempel genomen. Een Budgetmaatje probeert mensen met financiële problemen een steuntje in de rug te geven om die stap te zetten en om het vol te houden. Een budgetmaatje helpt mensen met schulden zodat zij de aansluiting bij de samenleving niet (verder) verliezen en perspectief blijven zien. Hij of zij geeft steun bij het schuldsaneringstraject en biedt nazorg als het traject is afgelopen.


Wilt u zelf als Budgetmaatje meewerken, en u bent een dagdeel per week beschikbaar, dan kunt u zich aanmelden. Meer info op www.budgetmaatjefryslan.nl. Uw aanmelding is van harte welkom bij Kees van Kordelaar, coördinator Budgetmaatje Fryslân, tel. 06 - 199 055 19 of via de mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl.


Helaas zijn de Deelwinkel, Kledingbank en het Repair Café nog steeds gesloten. Ook “Gast aan tafel”, een project van het Diaconaal Platform, kan niet doorgaan. Wilt u van bovenstaande meer weten, neem dan contact op met de sociaal diakenen Hendrik Bijma en Korien Groeneveld. Voor hulpvragen of opmerkingen / suggesties zijn zij te bereiken via het e-mailadres: sociaaldiaken@gmail.com.

 

Stipepunt is een laagdrempelig, neutraal en informeel inlooppunt waar u terecht kunt voor al uw vragen op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorg, papierhulp, vervoer en andere klussen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Momenteel zijn ze fysiek gesloten en alleen telefonisch te bereiken op de spreekuren: Maandag 14:15 – 17:00 en donderdag 10:30 – 13:30.
De deskundige vrijwilligers van de Stipepunten beantwoorden of helpen bij allerlei vragen, zij ondersteunen en organiseren activiteiten voor mantelzorgers en bemiddelen (actief) naar vrijwilligerswerk. De vrijwilligers worden ondersteund door sociaal werkers van het Sociaal Collectief.