Martinikerk Bolsward

Diakonia

Gezamenlijk diaconaat

 

Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn.


In de maand oktober is het thema: Aandacht voor armoede.


Op zaterdag 17 oktober is het Wereldarmoededag. Dan staan we stil bij het feit dat bijna 1 miljoen mensen in Nederland dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden.


In Nederland heerst veel verborgen armoede. Stichting Armoedefonds helpt en geeft steun aan lokale armoedeorganisaties die de gevolgen van armoede verzachten. De steun van deze organisaties is onmisbaar voor mensen die in armoede leven.


In onze kerken treft u op de leestafels informatiebrieven aan (Kansbrief 2020) van de gemeente Súdwest-Fryslan. De gemeente heeft gebiedsteams waar men terecht kan met vragen over: Financiën (inkomen en verzekeringen), wonen, werk, onderwijs, gezondheid, enzovoort.


Het gebiedsteam is te bereiken onder nummer 140515, of via het contactformulier op de website: www.sudwestfryslan.nl Of door een mail te sturen naar info@sudwestfryslan.nl


Wilt u van bovenstaande meer weten, neem dan contact op met de sociaal diakenen Tsjeard Cuperus en Korien Groeneveld. Voor hulpvragen of opmerkingen/suggesties zijn zij te bereiken via het e-mailadres sociaaldiaken@gmail.com.