Martinikerk Bolsward

Diakonia


Gezamenlijk diaconaat

 

Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn. In de maand september is het thema: Sociale activiteiten.


Sociale activiteiten zijn belangrijk voor onze gezondheid. En gelukkig kunnen een aantal projecten doorgaan als we de regels van het RIVM hanteren.


De voedselbank gaat door met de uitgifte. Ook hier worden de regels nageleefd.


De kledingbank is alweer een aantal maanden open, waarbij we werken met een reserveringssysteem. Mensen kunnen voor de maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag tussen 13.30 uur en 15.30 uur een ticket reserveren voor een ½ uur. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat er niet meer dan vijf mensen tegelijkertijd in de kledingbank aanwezig zijn.
Ze kunnen dit doen door een link te gebruiken die te vinden is op de facebookpagina van de kledingbank ‘Goed Spul’ en op de website van de Zalige Titus Brandsmaparochie.


De deelwinkel gaat per 1 september weer open. Er kunnen maximaal 4 bezoekers tegelijk in de winkel aanwezig zijn. Ook komt er een briefje bij de deur om de naam en telefoonnummer van de bezoekers te noteren, dat is één van de regels van het RIVM.
De winkel is 3 middagen geopend: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur. En één morgen, namelijk de donderdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur. Dan staat de koffie/thee klaar voor mensen die daar behoefte aan hebben. Iedereen is welkom voor praatje.


Het Gast aan Tafel project gaat voorlopig nog niet van start, helaas. Maar we blijven hoop houden!


Wilt u van bovenstaande meer weten, neem dan contact op met de sociaal diakenen Tsjeard Cuperus en Korien Groeneveld. Voor hulpvragen of opmerkingen/suggesties zijn zij te bereiken via het e-mailadres sociaaldiaken@gmail.com.