Martinikerk Bolsward

Diakonia


Gezamenlijk diaconaat

 

Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn.


In onze kerken treft u op de leestafels Informatiebrieven van de Gemeente Súdwest-Fryslân. Deze gemeente heeft gebiedsteams waar men terecht kan met vragen over mantelzorg, geld, wonen, werk, onderwijs, opvoeden, verwerking, gezondheid, verslaving, vervoer en relaties. Een afspraak met een gebiedsteam kunt u maken met de gemeente Súdwest-Fryslân op nummer 14 0515.


Stipepunt, Bolsward: Hier kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van mantelzorg, vrijwilligerswerk en voor hulp bij het invullen van formulieren (Papierwinkel).
Stipepunt Bolsward bevindt zich in de nieuwe bibliotheek van Bolsward: Skilwijk 15-23 (oude Rabobank). Het is geopend op maandag (14:15 - 17:00 uur) en op donderdag (10:30 - 13:30 uur). Een team van vrijwilligers staat klaar om u te helpen. Contact: stipepuntbolsward@voorelkaardoen.nl


Goede kleding kunt u geven en ophalen bij de Kledingbank “Goed Spul”, Burg. Praamsmalaan 32 in Bolsward. Geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 13:30 tot 16:00 uur.


Ook is er een Repair Café in Bolsward waar "repair maatjes" uw spullen kunnen repareren.
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 14:00 uur tot 16:00 uur! Het Repair Café is evenals Ontmoetingscentrum Us Thús en de Kledingbank te vinden op de Burg. Praamsmalaan 32.


U kunt sinds kort ook terecht in de Deelwinkel aan de Dijkstraat 43 in Bolsward, waar koffie /thee klaarstaat voor de hele Bolswarder (e.o.) samenleving; ook voor kwetsbare mensen, die te maken hebben met een sociaal isolement. Iedereen is welkom.
Openingstijden: woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14:00 - 16:00 uur en donderdagmorgen van 10:00 - 12:00 uur.


Kent u iemand die moeite heeft om orde te houden / krijgen in de administratie en daardoor in de put dreigt te raken, vraag dan hulp bij het Budgetmaatjes project. Onderstaande diaken helpt u graag om contact te leggen met deze organisatie.


Wilt u van bovenstaande meer weten, neem dan contact op met de sociaal diaken Tsjeard Cuperus. Voor hulpvragen of opmerkingen / suggesties zijn hij en de sociaal diaken Mevr. K. Groeneveld ook bereikbaar via het e-mailadres sociaaldiaken@gmail.com.