Martinikerk Bolsward

Diakonia


Gezamenlijk diaconaat

 

Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn.


In onze kerken treft u op de leestafels Informatiebrieven (Kansen) van de Gemeente Súdwest-Fryslân. Samen met mensen die geen hulp kunnen krijgen uit hun omgeving en het ook niet kunnen betalen, zoekt de gemeente naar oplossingen. De gemeente SúdwestFryslân heeft gebiedsteams waar men terecht kan met vragen over mantelzorg, geld, wonen, werk, onderwijs, opvoeden, verwerking, gezondheid, verslaving, vervoer en relaties. Een afspraak met een gebiedsteam maakt u door het algemene telefoonnummer 14 0515 van de gemeente Súdwest-Fryslân te bellen.


U kunt goede kleding aan Kledingbank “Goed Spul”, Burg. Praamsmalaan 32 in Bolsward, geven of ophalen: iedere middag van 13.30 tot 16.00 uur.


Uw kapotte spullen worden gerepareerd In het Repair Café in Bolsward elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. Het Repair Café is evenals Ontmoetingscentrum Us Thús en de Kledingbank te vinden op de Burg. Praamsmalaan 32.


U kunt ook terecht in de Deelwinkel aan de Dijkstraat 43 in Bolsward, waar koffie /thee klaar staat Ook is de winkel voor de hele Bolswarder (e.o.) samenleving, kwetsbare mensen die te maken hebben met een sociaal isolement. Mensen van alle geloofsgemeenschappen en betrokkenen van kerken. Iedereen is welkom.


Ook is er het Budgetmaatjes project dat mensen helpt om orde te krijgen in de administratie en daardoor in de put dreigen te raken. Onderstaande diaken helpt u graag om contact te leggen met deze organisatie.


Wilt u van gedachten wisselen over dit thema, spreekt u dan de sociaal diaken Tsjeard Cuperus  aan. Voor hulpvragen of opmerkingen/suggesties is hij ook bereikbaar via het email adres sociaaldiaken@gmail.com.