Martinikerk Bolsward

Evenementen en activiteiten

In de kerk vinden het hele door verschilllende activiteiten plaats voor jong en oud. In de agenda hieronder leest u het overzicht van alle evenementen en activiteiten.

07-09-2019

Wilt u mee met de boottocht van de Martinigemeente?

Op 7 september a.s. organiseert de diaconie van de Martinigemeente een boottocht op de Friese wateren met als opstapplaats Sneek. Ook gemeenteleden van de Gasthuiskerk vanaf 65 jaar kunnen zich opgeven. U bent van harte uitgenodigd!
De eigen bijdrage is € 25,- per persoon.

Gemeenteleden van de Gasthuiskerk kunnen zich opgeven bij de secretaris van de Diaconie van de Gasthuiskerk, mw. Klaske Bilker. Geeft u zich bij voorkeur op via kbilker@ziggo.nl of telefonisch via 0515 - 574 641. In geval van afwezigheid kunt u contact opnemen met één van de andere diakenen.

U kunt zich opgeven tot 24 augustus. Mochten er speciale dieetwensen zijn, wilt u dit dan aangeven. Wilt u bij de opgave ook aangeven of u op eigen gelegenheid naar Sneek komt, zelf vervoer regelt, of mee wilt rijden. Het vervoer wordt sowieso gecoördineerd, dus u komt altijd ter plekke.

U ontvangt te zijner tijd verdere details over het programma, tijdstippen, enz.
< Terug