Martinikerk Bolsward

Perspectief en Blik!

 

Het kerkblad Perspectief en jeugdblad Blik is het gezamenlijke kerkblad van de PKN Bolsward, Gasthuiskerk en Martinigemeente.

Perspectief verschijnt 11 keer per jaar.