Martinikerk Bolsward

19-12-2021 - 09:30 uur

4e Adventsdienst met Ds. E. Zwerver (livestream)


---

Op 19 december, de vierde advent, gaat ds. Zwerver voor. De lezing is: Lucas 1: 57-80. Johannes de Doper wordt geboren. Zijn vader Zacharias zingt een lied van blijdschap. Het thema is: De toon is gezet. Het Combo van de Martinigemeente verleent medewerking aan deze dienst.

< Terug