Martinikerk Bolsward

14-03-2018 - 19.30 uur

Avonddienst met Ds. M.N.Ariesen-Holwerda

De dienst op biddag, 14 maart, is voorbereid door de
vrouwenvereniging. We hebben gekozen voor de lezing
van Psalm 126 waarvan vers 6 luidt:
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
-
-
-
BIDSTOND 2018 
Orgelspel
Welkom, mededelingen, stil gebed
Zingen: Psalm 33:1,8
Bemoediging, Groet                                   
Inleiding Bidstond
Gebed 
Zingen Avondlied: Gezang 246B: 1,2,5,7
Gebed 
Lezen: psalm 65
Zingen psalm 65:1,5
lezen: lukas 11:1-4 en 9,10
zingen: gez.370 
Verkondiging
orgelspel 
Zingen: Gezang 863
Gaven inzameling, ordenen gebeden
Gebeden 
Zingen: gez.978
Zending en Zegen 
amen
< Terug