Martinikerk Bolsward

30-03-2018 - 19.30 uur

Dienst met Ds. J.Ariesen

Aan de dienst van Goede Vrijdag werkt het koor
Eljakim mee. We lezen het lijdensevangelie uit Johannes:
13: 12-30 en 18: 1-19: 42.
< Terug