Martinikerk Bolsward

23-02-2020 - 09:30 uur

Doopdienst met Ds. M.N. Ariesen - Holwerda

Doopdienst
M.m.v.: Martinikinderkoor
Uitgangscollecte: Diaconie

---

We vieren de doop van Sofie en Lars. Samen met het Martinikinderkoor vieren we dat Gods naam samen klinkt met hun namen. En dat Hij ons uit het water redt. Prachtig past daar de lezing bij uit Exodus 2: 1 - 10. Want ook Mozes wordt gered uit het water.

< Terug