Martinikerk Bolsward

11-11-2018 - 9.30 uur

Gezamelijke paralleldienst.

11 november zijn er in beide kerken gezamenlijke diensten.
In de Martinikerk: als we samen komen in de Martinikerk zullen we toch ook even stil mogen staan bij Maarten, de naamgever van de kerk. Wat weten we meer dan lampionnen en snoepjes? Rooster KND: Marcus 12: 28-34, “Als je een ding kunt onthouden…’’
In de Gasthuishuiskerk is dan een kerk-school- gezinsdienst met de leerlingen van De Bron.
< Terug