Martinikerk Bolsward

30-05-2019 - 9.30 uur

Gezamenlijke dienst in de Gasthuiskerk

Lucas 24:49-53. Lucas bericht over de hemelvaart. Zingen(voor de dienst): Gezang 834

Welkom, mededelingen

 Zingen: Psalm 47: 1,2

 Stil gebed, Bemoediging, Groet

 

klein gloria

Gebed       

Zingen: Gezang 215: 1,2,3

lezing wet:  Deuteronomium 30: 11-16 en 19

zingen gez.215: 5,7

Gebed om de H.G.     

Lezen: handelingen 1: 1-11

Zingen:  gez.666

Lezen :  romeinen 10:4-11

Zingen   ps. 119: 49, 65 en 66

Verkondiging

Onderkant formulier

Zingen: Gezang gez.316     

Pastorale mededelingen:.

Gebeden.   

inzameling Gaven

Zingen: Gezang 661

Zending en Zegen
< Terug