Martinikerk Bolsward

01-11-2020 - 09:30 uur

Gezamenlijke dienst met Da. A. Cluistra, Makkum

Gezamenlijke ZWO zondag
Uitgangscollecte: ZWO
Liturgie

---

1 november is er een gezamenlijke ZWO-dienst. Hulp bij o.a. natuurrampen, oorlogen, wereldwijd heel veel slachtoffers. Maar ook structurele hulp bij het opbouwen van de samenleving: scholen, landbouw, ziekenhuizen en geloofsondersteuning. Kortom werk te over voor Zending en Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking vanuit onze kerken. De ZWO-groep uit Bolsward heeft samen met Da. Cluistra deze dienst voorbereid.

< Terug