Martinikerk Bolsward

09-08-2020 - 09:30 uur (Gasthuiskerk)

Gezamenlijke vakantiedienst met Ds. H. Vlagsma, Oentsjerk

Uitgangscollecte: Mano a Mano

---

Een prachtig verhaal wacht ons in de Bijbel vanochtend. We gaan naar het Terebintenvallei. Om getuige te zijn van de strijd tussen de jonge David en de reus Goliath. Beeldend verteld in 1 Samuël 17.
De uitkomst van dit gevecht is bekend, maar de vraag is: wie wint deze strijd nu, vandaag? De strijd daar in het dal, in het berglandschap van ons leven, vindt nog steeds plaats, overal op aarde, ver weg en heel dichtbij. Wie wint?

< Terug