Martinikerk Bolsward

18-08-2019 - 09:30 uur (Gasthuiskerk)

Gezamenlijke Vakantiedienst met Ds. J. Ariesen

Programma:

Orgelspel

Zingen voor de dienst: 825: 1, 4 ,5

Welkom, mededelingen.

Zingen: Psalm 66: 1,3

 

Stil gebed

Bemoediging, Groet

Zingen: Klein Gloria

 

Gebed van toenadering

Zingen: 96a: 1, 2, 3

( voorspelen )

 

Gebed om de Heilige Geest 

Lezen :  Johannes 10: 1- 10   ( lector )

       gesprekje met de kinderen         Naar Nevendienst(en)

Zingen: 184: 1, 3, 5

 

Lezen: 1 Petrus 2:11- 25  (  lector )

Zingen: 651: 1, 2, 5, 6, 7

Verkondiging

Zingen: 654: 1, 4, 5

 

Pastorale mededelingen

Gebeden               

Collecte 

Zingen: 653: 1, 6, 7

Heenzending  en Zegen         AMEN

Orgelspel

< Terug