Martinikerk Bolsward

29-09-2019 - 09:30 uur

Meertalige ochtenddienst met Ds. G. Groeneveld

Gastvoorganger in deze meertalige dienst is Ds. Gerrit Groeneveld uit Bolsward. Het thema is "Hasto sjoen? / Heb je het gezien?". Het is gekozen bij de Schriftgedeelten uit Lucas 16: 19 - 31a en MattheĆ¼s 2: 31 - 46.
Een zang- en muziekgroepje met Janny Brandsma, Frits Pluimers, Gerrit Groeneveld e.a. werkt mee aan deze dienst. Zij zingen liederen uit de Sixties met Friese vertalingen en bewerkingen, die aansluiten bij het thema, voor en met de gemeente.
Het rooster voor de KND vermeldt: 1 Samuel 24: 1-23 is een spannend verhaal over twee koningen die jagen en vluchten.
< Terug