Martinikerk Bolsward

09-12-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst - 2e Adventszondag

Orgelspel
Welkom, mededelingen. Stilgebed
Lied: Psalm  80/ 80 a : 1, 2, 7  in wisselzang met de Cantorij Bemoediging en Groet
Aansteken van de kaars en gedichtje  ( Esther Damstra/ Anthe Troost)
Lied: 444: 1, 2, 4
                         TND
Gebed van toenadering
Cantorij :Kyrie 
Lied: Cantorij + Allen 157 a:  1 en 4 allen, 2,3 Cantorij
Gebed bij de opening van het Woord     
Kijken naar het project
Lied: 464: 3,4             KND
Lezen:  Lucas 1: 26- 38  
Cantorij, Lied: 443 
Preek
Lied: Cantorij+ Allen: 433: 1,5 allen, 3,4 Cantorij
Pastorale mededelingen
Gebeden 
Inzameling van de gaven
Lied: 439:1, 3, 4
Zending en  Zegen                      AMEN
< Terug