Martinikerk Bolsward

17-03-2019 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds. C. Corporaal

Liturgie
Orgelspel
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Een moment stilte
Aanvangslied    lied 25A vers 1  
Bemoediging, drempelgebed 
    V.        ONZE hulp is in de naam van de HEER
ALLEN:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
    V.        God, …vertrouwen zoeken wij
ALLEN:    IN U,  IN ONSZELF,  IN HET LEVEN
    V.         Bevrijd ons van onze angsten
 ALLEN    WEES ONS NABIJ.  AMEN 
                 
Zingen  lied 25A vers 2
(daarna gaan allen zitten)
….deze zondag….  De tweede van 40 dagen
           REMINISCERE….gedenk…gedachtig worden…meer dan herinnering
Kyriégebed  
Zingen lied 283 vers 1, 2 en 3
SCHRIFT
Groet   
    V.        De Heer zal bij u zijn
ALLEN     DE HEER ZAL U BEWAREN
Gebed bij de opening van de Schrift
….projectlied     WIJ GAAN OP REIS       Refrein en vers 1 en 2  en weer het Refrein
Met de kinderen
Lezing    Exodus 34  vers 29-35
                Lukas 9 vers 28-36
Zingen   lied 540    Vrouwen zingen melodie A   Mannen zingen melodie B
             Vers 1 vrouwen    vers2 mannen    vers 3 vrouwen (zingen hun melodie A) + mannen( zingen hun melodie B)  vers 4 weer vrouwen   enzovoort
Overdenking/preek
Meditatief orgelspel
Zingen  lied 544 vers 1,2 en 3
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Voorbeden
Stilgebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
HEENZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staande)  984
Zegen   (met gezongen Amen)
Uitleidend orgelspel
< Terug