Martinikerk Bolsward

13-01-2019 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds. E.Zwerver

Op het rooster staat Lukas 3: 15-16, Hij hoort bij God.
.
Liturgie
.
Introituslied: Psalm 72: 1, 2
Bemoediging en Groet 
Psalm 72: 4
Kyrie-gebed 
Lied 274
Gesprek met de kinderen
Gebed bij opening van het Woord
Lezing: Exodus 3: 7-12a
Lied 786: 1, 2
Lezing: Matt 2: 1-20
Psalm 140: 1, 2, 3
Verkondiging
Lied 505
Gebeden( besloten met stil gebed en Onze Vader) 
Collecte, terwijl de kinderen terug komen
Lied 23 c: 1, 3, 5
Zending en Zegen. 
< Terug