Martinikerk Bolsward

06-05-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds. G. de Haan

6 mei komt uw oud-stadgenoot ds. G. de Haan weer bij
ons preken. Heb het goed. 
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL / MOMENT VAN STILTE 
VOTUM EN GROET
TEKST
LIED 213: 1, 2, 4 (Morgenglans) 
GEBED
LOFLIED 705: 1, 3 (Ere zij aan God)
GEBED bij de opening van de Schrift
EERSTE LEZING Prediker 3, 1 - 15 
LIED 513: 1, 2 (God heeft het eerste woord)
TWEEDE LEZING Mattheus 28, 16 - 20
LIED 513, 3, 4 (God heeft het laatste woord)
VERKONDIGING
LIED 845: 1, 2, 3   (Tijd van vloek)
GEBEDEN
INZAMELING GAVEN
SLOTLIED 90 a: 1, 4, 6  (O God, die droeg ons)
ZEGEN
< Terug