Martinikerk Bolsward

30-06-2019 - 09:30 uur

Ochtenddienst met Ds. J. Ariesen

Overstapdienst. Een bijzondere dienst, waarin 7 van onze jongeren overgaan van de Kindernevendienst naar de Martieners.

Met Atze, Sylvan, Julien, Anthe, Lies, Laura en Hidde hopen we deze dienst voor te bereiden rond het thema: Kijk (voor je) uit!

We lezen Lucas 9: 51-62.

Programma:

Orgelspel.

Welkom en mededelingen. Stil gebed

Zingen : Psalm 8: 1

Bemoediging en groet

Zingen: 8b


Gebed van toenadering.  (Door Anthe)
Glorialied: 218: 1, 2, 3, 4


Gebed om de H. G. (Door Laura)
Toneel

Kinderen naar KND

en ondertussen Filmje: Flappdrol


Schriftlezing (Door Lies): Lucas 9: 51-62
Zingen: 809

Uitleg en verkondiging

Zingen: 839


Pastorale mededelingen
Gebeden

Collecte

(Kinderen terug)


Zingen: Er zijn al zo’n 12 jaar verlopen
Afscheid namens Kinder-Neven-Dienst

Welkom namens de Martieners


Zegen voor onderweg (De zegen van St Patrick)
Zingen: Ga nu heen in vrede (Evang. liedboek 270)

Zending en Zegen. AMEN

< Terug