Martinikerk Bolsward

24-01-2021 - 09:30 uur

Ochtenddienst met Ds. J. Ariesen

D) Plaatselijk diaconaat
K) Eigen jeugdwerk
Kinder- en Tienernevendienst in het Convent

---

Zondag 24 januari geeft het leesrooster aan: Marcus 1: 14 -20 “geroepen door de Heer”. Het zal deze zondag gaan over “Je komt als geroepen”. Immers bij roepen hoort: geroepen worden, en: je geroepen weten. En wat doe je dan…?

< Terug