Martinikerk Bolsward

18-03-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds. M.N.Ariesen-Holwerda

De dienst op 18 maart is een 12+-dienst. Er is geen
tienerdienst, want we zorgen ervoor dat de preek voor
iedereen ouder dan 12 te volgen is. De jeugdband werkt
mee aan deze dienst. We lezen Johannes 12:20-33 en het
thema is ‘geven geeft leven’. We zullen in deze dienst
ook nog stilstaan bij biddag.
-
-
-
orde van de dienst voor 18 maart Martinikerk Bolsward
kleur: paars
welkom en mededelingen
stil gebed
zingen: psalm 118:1,5,6
Onze hulp, groet
gebed 
combo: zie hoe Jezus daar loopt
project kindernevendienst: 
combo : kijk eens om je heen
gebed afgesloten met Heer ontferm U onzer Christus ontferm U onzer, Heer ontferm U onzer
schriftlezing: Johannes 12: 20-33
zingen: gez 625
verkondiging
zingen: gez.650:1,3,4,6
pastorale mededelingen
combo: gez.833 neem mij aan zoals ik ben 
gebeden
inzameling der gaven kinderen komen terug
combo speelt
slotlied: gez. 422
heenzending en zegen
amen
< Terug