Martinikerk Bolsward

17-02-2019 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds.M.N.Ariesen-Holwerda

17 februari. In januari zijn we begonnen met het lezen uit Ester. Inmiddels is de dreiging op komst: Haman smeedt een snood plan. Gelukkig durft Ester op te
komen voor haar volk. (Ester 5 en 6) Aan deze dienst hoopt ook het Martinicombo mee te werken.
Orde van de dienst 17 februari 2019
Kleur: groen
mmv combo tienernevendienst
Voorbereiding
Welkom , mededelingen Stil gebed, 
Zingen: psalm 118:1,2,
 Bemoediging en Groet 
in memoriam
zingen: psalm 118:6
Gebed van toenadering 
Zingen:  gez. 216
tienernevendienst
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het woord
gesprek met de kinderen over ester 6
combo: zingen ester AWN IV, 9
De kinderen gaan naar de nevendienst
 Lezen: ester 7 
combo: Baruch haSjem opw 269
Baruch haShem Adonai!
Baruch haShem Adonai!
Gezegend zij de Naam van de Heer!
Baruch haShem Adonai!
Verkondiging
Zingen : 991
 Dienst van gaven en gebeden
pastorale mededelingen
combo: kyrie eleison
gebeden  (stil gebed)  Combo: kyrie eleison
Collecte  santo, santo/ Gods volk
kinderen komen terug
 Zingen:  gez.903:1,2,3
Heenzending en zegen.
< Terug