Martinikerk Bolsward

19-05-2019 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds.M.N.Ariesen-Holwerda

Johannes 13:31-35. Jezus die Zijn afscheid aankondigt.

Orde van de dienst Martinikerk 19 mei
Kleur: wit

Welkom , mededelingen Stil gebed,
Zingen: psalm 98:1, 4
 Bemoediging en Groet

Gebed van toenadering

Zingen:  gez.655

Gebed bij de opening van het woord

zingen kinderlied: lees je bijbel

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag,
lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
dat je groeien mag. dat je groeien mag.
lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

lês dyn bibel, bid eltse dei, bid eltse dei, bid eltse dei
lês dyn bibel, bid eltse dei asto groeie meist.
asto groeie meist. asto groeie meist.
lês dyn bibel, bid eltse dei asto groeie meist.

read your bible, pray every day, pray every day, pray every day
read your bible, pray every day if you want to grow
if you want to grow, if you want to grow
read your bible, pray every day if you want to grow

gesprek met de kinderen De kinderen gaan naar de nevendienst
 
Lezen: 1 Tess.5:16-28

zingen: gez.215: 1,2,3,4,7

Verkondiging

Zingen : gez.248

pastorale mededelingen
gebeden  (stil gebed)  het onze vader

Collecte 
kinderen komen terug

 Zingen gez.871
Heenzending en zegen.

< Terug