Martinikerk Bolsward

17-06-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds.M.N.Ariesen-Holwerda

17 juni. In deze dienst nemen we afscheid van de diakenen Tine Stapersma, Hennie van Dijk; kerkrentmeesters Kor Sikma en Broer Burghgraef, en jeugdouderlingen Jetty en Wybren Minnema. Zij hebben de gemeente vele jaren met trouw en toewijding gediend en daarvoor willen we hen heel erg bedanken. Ook noemen we het feit dat diaken Anneke Dijkstra een aantal diaconale taken van Tine overneemt, o.a. de diensten in Huylckenstein en Heechhout. Op het leesrooster staat Job 10.
.
.
Orde van de dienst voor 17 juni 2018
afscheid van enkele ambtsdragers
kleur: groen
mededelingen
stil gebed
zingen: psalm 27::1,4
bemoediging, groet
gebed van toenadering
zingen: gez.923 (graag op de piano begeleiden)
kinderen en tieners gaan naar hun eigen dienst
gebed
lezen: 1 Cor. 3:10-17
zingen: gez.864: 1,2,5
verkondiging
zingen: gez. 823:1,4,5
afscheid aftredende ambtsdragers
Broer Burghgraef, Kor Sikma, Hennie van Dijk, Wiebren en Jetty Minnema
gebed
zingen: gez.362
pastorale mededelingen
gebeden
collecte, kinderen komen terug
zingen: gez.869:1,6,7
zegen, amen
< Terug